Komisje zaakceptowały projekt budżetu miasta Słupca. Nie podniosą podatków

257
wyświetlenia

Obradujące w trybie zdalnym komisje stałe Rady Miasta pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowały projekt budżetu miasta Słupcy na 2021 rok. Pozytywna opinię o nim wyraziła także Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.

– Dochody miasta ogółem zostały w projekcie określone na kwotę 61,9 miliona złotych, a wydatki na kwotę 63,7 miliona złotych.

– Na zadania majątkowe przeznaczamy 2,3 miliona złotych. Wśród nich znalazły się miedzy innymi dokończenie chodnika na ulicy Pyzderskiej, dokumentacja na przebudowę ulicy 3 Maja, budowa oświetlenia na ulicy Leśnej, przystosowanie pomieszczeń w budynku po byłym gimnazjum na potrzeby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3, budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kleczewskiej, dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na zadania inwestycyjne i dotacja na zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy (budżet obywatelski).

– W trakcie przyszłego roku wzorem lat wcześniejszych na pewno zwiększymy pulę inwestycji, a cały czas czekamy na rozstrzygnięcie wniosków o dofinansowanie przebudowy ulicy Róża, przebudowy drogi prowadzącej na Łężec, budowy wielofunkcyjnych hal sportowych o nawierzchni ze sztucznej trawy i o lekkiej konstrukcji, a także przebudowy ulicy Smugowej.

– Zadecydowaliśmy, że nie będziemy w przyszły roku podwyższać podatków i opłat lokalnych. Na poziomie roku bieżącego w projekcie budżetu pozostają zatem: podatek od nieruchomości, zarówno dla osób fizycznych i przedsiębiorców, podatek od środków transportowych, podatek rolny, opłata targowa, opłata od posiadania psa.

Więcej informacji o budżecie miasta na rok bieżący w zakładce: https://slupca.budzetyjst.pl/

Inf. Fanpage Michała Pyrzyka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ