Jednogłośne Absolutorium dla wójta gminy Lądek

167
wyświetlenia

W trakcie XXXIX Sesji Rady Gminy, która odbyła się dzisiaj – 23 czerwca 2021r., Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz, przedstawił radnym szczegółowe informacje z zakresu działalności w ubiegłym roku.

Rada Gminy Lądek podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
Kolejnym punktem porządku obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lądek za 2020 rok oraz jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lądek za 2020 rok.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ