Radni nie zdecydowali o zakupie nowego samochodu dla starostwa

319
wyświetlenia

Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu radni nie wyrazili zgody na zakup nowego samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego. Dyskusja była długa. Uczestnicy nie doszli jednak do porozumienia i sprawa będzie poruszana za miesiąc. Poniżej przedstawiamy relację z dyskusji radnych.

Radny Andrzej Kasprzyk
Jednogłośna opinia komisji budżetu, że wydatkowanie w formie jednorazowej środków w kwocie 89000 zł, w sytuacji kiedy powiat nie dysponuje tak znacznymi środkami byłoby wydatkowaniem nadmiernym kwoty, która mogłaby być spożytkowana na inne cele. W przypadku umowy leasingowej jest możliwość rozłożenia tej kwoty w ratach. Można też samochód wydzierżawić. W związku z tym poddaje pod głosowanie przygotowanie kalkulacji finansowej pod leasing lub dzierżawę potrzebnego samochodu.

Przewodniczący rady Piotr Gałan
Nie podważałbym zasadności wydania środków na samochód, którym starostwo powinno dysponować, natomiast nasze wątpliwości wynikały z tego, że nie posiadaliśmy gruntownych danych jaska forma zakupu będzie najtańsza. Stąd wniosek, żeby przed podjęciem decyzji przez Zarząd Powiatu, w jakiej formie nabyć samochód, żeby zarząd posiadał gruntowną wiedzę odnośnie tych trzech form zakupu. Żeby można zdecydować żeby pieniądze były wydane zasadnie i w najlepszej wierze.

Radny Mariusz Król
Jestem przeciwnikiem zakupu jakiegokolwiek samochodu szczególnie w czasie pandemii. Oczywiście za chwilę będzie powiedziane, że żaden okres na zakup samochodu nie jest właściwy. Myślę, że powinniśmy odpowiedzialnie podjąć decyzję dotyczącą zmiany samochodu służbowego w starostwie. Nie wiedziałem, że brane są trzy opcje zakupu. Ponieważ koniec roku zbliża się nieuchronnie proponuję, żeby te 89000 zł. przeznaczyć na przykład na szpital powiatowy i wybrać formę zakupu leasingową.

Skarbnik starostwa
Trzeba brać pod uwagę fakt, że od 1 stycznia 2019 zmieniły się przepisy. W związku z tą zmianą leasing finansowy zaliczany jest do państwowego długu publicznego. W związku z tym należy brać pod uwagę, że nadwyżka operacyjna w budżecie na 2021 wynosi tylko 48.282 złote. Zakup samochodu jako wydatek majątkowy jest neutralny jeśli chodzi o oddziaływanie na nadwyżkę operacyjną. Natomiast najem, dzierżawa czy leasing zwiększają wydatki bieżące tym samym zmniejszając nadwyżkę operacyjną. Poddano analizie ofertę dilera firmy Toyota i leasing zarówno operacyjny jak i finansowy, wartość brutto samochodu 72.000 zł, miesięcznie 905 zł brutto, łącznie daje to kwotę 68.896 zł. Jest to 95% wartości całego samochodu.
Jednocześnie nastąpi pogorszenie wyniku operacyjnego budżetu w latach 2021-2025. Na przykład w 2021 nadwyżka operacyjna obniży się nam z kwoty 48.282 złote do kwoty 22.838 zł. To spowoduje, że wymagany dodatni wynik operacyjny budżetu będzie o połowę mniejszy.

Radny Andrzej Kasprzyk
Proponuję zastosować salomonowe rozwiązanie skoro te 89.000 zł pochodzi z niewykorzystanych delegacji krajowych i zagranicznych, żeby nie zatrzymywać procedowania tego projektu uchwały, proponuję, żeby te środki wróciły z powrotem do tego działu, a my spokojnie zapoznamy się z innymi opcjami nabycia samochodu. Nie ukrywam, że jestem lekko przestraszony, że mały leasing może przewrócić nasz wielki budżet i skutkować tym, że nagle utracimy wiarygodność w RIO.

Starosta Jacek Bartkowiak
Jest tylko jeden problem w tym wszystkim. Następną sesję rady powiatu planujemy na koniec grudnia a ceny samochodów z rocznika 2020 są w tej chwili korzystne i one będą korzystne w grudniu. Jeżeli będziemy odwlekać decyzję do końca roku, wówczas tego samochodu za te pieniądze nie kupimy. Także chciałbym poprosić o przegłosowanie tego projektu uchwały jaki został wcześniej zaakceptowany przez większość komisji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ