2000000 złotych dla szkół kształcących zawodowo w powiecie słupeckim!

130
wyświetlenia

Powiat Słupecki otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ,Oś Priorytetowa 9 “INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO” Działanie 9.3 “Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałanie 9.3.2 “Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” konkurs nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20.

Dofinansowanie wynosi 2 124 538,19 zł. W ramach projektu doposażymy szkoły kształcące zawodowo:
Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy; wyposażenie pracowni dla zawodu technik pojazdów samochodowych/kierowca mechanik, technik informatyk;
Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy; wyposażenie do pracowni dla zawodu technik reklamy, technik organizacji reklamy;
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie; wyposażenie pracowni dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych; zawodu technik teleinformatyk;
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie; wyposażymy pracownie nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik technologii żywności.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022

ZOSTAW ODPOWIEDŹ