Przebudują wodociąg w Ratyniu i kanalizację sanitarną w Lądku. Podpisali umowę!

335
wyświetlenia

W poniedziałek, 14 grudnia 2020 roku odbyło się podpisanie umowy na realizację zamówienia publicznego pn. „Przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lądek”, które będę realizowane w ramach III i IV części zadania „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lądek”.

W spotkaniu z ramienia Wykonawcy – Przedsiębiorstwa Budowlanego KAN-BUD z Tuliszkowa uczestniczył właściciel – Pan Arkadiusz Wawrzyniak, natomiast z ramienia Gminy Lądek – Wójt Gminy Artur Miętkiewicz. Na wykonanie przedmiotu umowy w zakresie projektowym wyznaczono termin do dnia 14 grudnia 2021 roku, natomiast do 14 grudnia 2022 roku mają zakończyć się prace wykonawczo-budowlane.
Wykonawca za realizację całego przedmiotu umowy (części III) otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie 297 057,30 zł brutto, natomiast za wykonanie części IV – 223 552,50 zł brutto.
Cała inwestycja jest realizowana z funduszy UE, które Gmina Lądek otrzymała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego z programu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach PROW 2014-2020 – 1.944.850 zł.
Warto też wspomnieć, iż Gmina Lądek otrzymała ostatnio 800 000 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które to pieniądze będą częściowo stanowić wkład własny w realizację całego przedsięwzięcia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ