Łódź motorowa i inny sprzęt dla PSP Słupca!

231
wyświetlenia

Komenda Powiatowa PSP w Słupcy zakupiła na potrzeby działań ratowniczych nową łódź motorową oraz nowy rejestrator rozmów.

Zakup zrealizowano ze zwiększenia środków finansowych budżetu państwa w części 85/30 – nowelizacja ustawy budżetowej na rok 2020.
Zakupiono również dla strażaków JRG nowe ubrania specjalne, na które środki pozyskano z:
– Programu modernizacji Policji, Służby Granicznej, PSP i SOP w latach 2017-2020 – rezerwa celowa
– Funduszu wsparcia PSP
– zwiększenia środków od wojewody wielkopolskiego
– środki KP PSP Słupca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ