Piotrowice-Dzień Edukacji w przedszkolu Mali Odkrywcy!

296
wyświetlenia

Dzień Edukacji Narodowej, to polskie święto oświaty i szkolnictwa upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce i Europie centralnego organu władzy oświatowej.

Akademię przygotowaną z tej okazji uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście w osobach: Zastępca Wójta Gminy Słupca – Cezary Przybylski, radna Piotrowic – Katarzyna Błaszczyk
Sołtys wsi Piotrowice – Marek Bednarowicz, Przewodnicząca Rady Rodziców – Justynę Wyszomirską wraz z członkami Prezydium Rady Rodziców Prezes OSP Piotrowice, Przyjaciel Małych Odkrywców- Marek Walczak.
W imieniu Właściciela naszej placówki- Dariusza Mikołajczyka odczytano list gratulacyjny z życzeniami dla całej kadry naszej placówki, a na ręce p.dyr Barbary Wojtkowiak złożone symbolicznie kwiaty w podziękowaniu za zaangażowanie wszystkich pracowników w życie przedszkola. „Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom i pracownikom naszego przedszkola za poświęcenie, trud i wysiłek włożony w proces opiekuńczo-wychowawczy i przekazywanie wiedzy, a nade wszystko w kształtowanie serc, umysłów i dziecięcych charakterów.
Dziękuję za twórcze i kreatywne podejście do pracy, za wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw, które wyróżniają naszą placówkę i stanowią o jej wyjątkowości. Dziękuję pracownikom niepedagogicznym i administracyjnym oraz wszystkim terapeutom za ich codzienną niezastąpioną pracę. Dziękuję Rodzicom za harmonijną współpracę, udzielane wsparcie, pomoc i aktywne uczestnictwo w życiu Małych Odkrywców. Życzę wszystkim dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym”- takimi słowami dyrektor Barbara Wojtkowiak podziękowała w DEN swojej kadrze za dotychczasową pracę i osiągnięcia.
Nowi Mali Odkrywcy złożyli przysięgę i zostali PASOWANI NA PRZEDSZKOLAKA. Panowała uroczysta i doniosła atmosfera. Nie zabrakło Hymnu Państwowego oraz obecności pocztu flagowego. Zaproszeni goście zabrali głos, składając wszystkim pracownikom przedszkola, życzenia i symboliczne kwiaty w podziękowaniu za ich codzienną pracę. Chcąc podziękować nauczycielom i pozostałym pracownikom za ich trud i wysiłek włożony w nauczanie i wychowanie, a pozostałym Paniom za opiekę i codzienną troskę, dzieci wyraziły poprzez taniec, piosenki i wiersze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ