Pięciu radnych opozycji zawiodło kolegów! Starosta i Zarząd Powiatu nadal niezatapialni!

591
wyświetlenia

Podczas środowej sesji Rady Powiatu, 22 grudnia 2021, odbyło się ważne dla radnych, którzy chcieli odwołać zarząd i starostę powiatu słupeckiego głosowanie. Głosowanie dotyczyło uchwały w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Wydawało się to formalnością. Opozycja teoretycznie miała większość wśród obecnych. Co się stało?

Informację na temat głosowania uchwały przekazał zebranym Piotr Gałan, przewodniczący Rady Powiatu.
Uzgodniona propozycja jest taka, że będziemy dzisiaj głosować nie powtórne odwołanie zarządu Powiatu i starosty a skargę na decyzję wojewody. .. W mojej opinii wojewoda wyrzucił uchwałę z obiegu prawnego, stwierdzając jej nieważność i przywrócić ją można w dwojaki sposób. Albo głosować jeszcze raz, albo skarżąc decyzję wojewody. Jednak uzgodniliśmy, że będziemy głosować nie powtórne odwołanie, ale skargę na decyzję wojewody

Przed głosowaniem tej konkretnej uchwały dwóch radnych opozycji Jerzy Orchowski i Stefan Stencel po prostu opuścili sesję Rady Powiatu. Należy dodać że trzech innych radnych z opozycji nie przyszło wcale. W efekcie głosowanie za złożeniem skargi na decyzję wojewody wielkopolskiego zakończyło się wynikiem 6 głosów za i 6 głosów przeciw. Na 17 radnych po wyjściu z sali przed głosowaniem w/w radnych opozycji na sali pozostało już 12 radnych. Wynik 6/6 spowodował, że uchwała nie została przegłosowana, a możliwość zaskarżenia decyzji wojewody i ewentualne odwołanie zarządu stało się w tym momencie niemożliwe.
Dlaczego dwóch radnych opozycji wyszło z sali przed tak dla nich ważnym głosowaniem pozostanie ich tajemnicą. Jednak dla przeciętnego obserwatora wydaje się to absurdalne. Redakcja nie potrafi wyjaśnić przyczyn postawy przyjętej tego dnia przez obu panów. Nawet gdyby się udało poznać prawdę nie zmieni to faktu, że ich wyjście z sali przed ważnym dla ich kolegów głosowaniem spowodowało porażkę opozycji. Tylko czy ta grupa przeciwnych zarządowi i staroście Bartkowiakowi radnych jest temu winna, że koledzy ich w ostatniej chwili zawiedli?
Opinie pozostawiamy jak zawsze czytelnikom.

Piotr Stróżyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ