Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie!

177
wyświetlenia

Wczoraj 20 września Wójt Gminy Słupca podpisała z wykonawcą umowę na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zadania ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie”.

Wykonawcą jest firma RAWO Infrastruktura Sp. z o. o. Cena brutto umowy opiewa na kwotę 2 197 500,70 zł.
Realizacja w/w inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu w łącznej wysokości 2 197 500,70 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 000 000,00 zł wniosek z dnia 29.09.2021r., 197 500,70 zł wniosek z dnia 30.07.2021r.).
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Źródłem finansowania projektu jest Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Z uwagi na fakt, że pandemia mocno wpłynęła na naszą codzienność, w tym możliwości lokalnych samorządów, pozyskane wsparcie z RFIL na zmiany infrastrukturalne jest na wagę złota – mówi Wójt Gminy Grażyna Kazuś
Za pozyskane środki jeszcze w 2021 roku rozpocznie się faza projektowa przedsięwzięcia.
Realizacja robót budowlanych winna się zakończyć najdalej do 20.07.2023r.
Po zrealizowaniu projektu mieszkańcy, jak i zlokalizowane tam firmy, nie będą musiał korzystać z szamb.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ