Pasowanie na ucznia w SP Drążna

204
wyświetlenia

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej są już pełnoprawnymi uczniami, ponieważ w piątek 23 października 2020 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej.

Mimo, że uroczystość odbyła się bez udziału zaproszonych gości i społeczności szkolnej (z wiadomych przyczyn) dla pierwszaków była wielkim wydarzeniem. Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektor Szkoły Danuty Samul, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów.
Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci uczniowie klas pierwszych przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności, recytując wiersze i śpiewając piosenki. Niezwykle podniosłym momentem podczas uroczystości było złożenie przyrzeczenia na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia. Ale zanim to nastąpiło uczniowie musieli zdać egzamin przygotowany przez starszych kolegów.

Pierwszaki bez zająknięcia odpowiadali na zadawane pytania i z taką wiedzą zostali dopuszczeni do ślubowania. Po uroczystym złożeniu ślubowania, dyrektor Danuta Samul dokonała symbolicznego pasowania na ucznia oraz złożyła dzieciom życzenia, wyrażając nadzieję, że każdy dzień w naszej szkole przyniesie im wiele radosnych chwil. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Drążnej.
Na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez Wójta Gminy Słupca Grażynę Kazuś, kubki z własnym imieniem ufundowane przez Radę Rodziców, dyplomy, kuferki i słodkości ufundowane od rodziców.

Do grona społeczności szkolnej wstąpili: Szymon Andryszak, Julia Bojarska, Julia Budzińska, Julia Jóźwiak, Zuzanna Miętkiewicz, Aleksandra Pają, Marcelina Siuda, Michał Sławski i Krzysztof Szacowny.

Najmłodszym uczniom szkoły w Drążnej życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ