ZSP finalistą ,,Szkoły Dialogu”

1192
wyświetlenia

9 stycznia w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się Gala „Szkoły Dialogu”, programu edukacyjnego, w którym wzięło udział w ubiegłym roku 41 szkół z całej Polski, m.in. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie.

Zagórowską szkołę reprezentowali na uroczystości uczniowie: Ewa Figas, Klaudia Sobolewska, Daniel Zieliński, Paulina Brykowska, Marlena Bisorek, Krystian Kierzek, Sławomira Wilczyńska, Marta Żelek, Michalina Gośka, Kinga Krukowska, Martyna Rybicka, Katarzyna Szcześniak, Edyta Matuszak, Agnieszka Musiałowska oraz nauczyciele i pracownicy- Łukasz Parus, Michał Ulatowski i Bogdan Karaszewski. „Szkoła Dialogu” to program realizowany przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami. Jego celem jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny kraju. W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów i nauczycieli odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej zamieszkującej daną miejscowość i przygotowuje projekt upamiętniający wieloletnich sąsiadów, w większości zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. ZSP w Zagórowie przystąpił do „Szkoły Dialogu” w marcu 2014 r. W programie uczestniczyło 29 wychowanków z różnych klas i kierunków kształcenia. Projektem finalnym przygotowanym przez młodzież był film dokumentalny pt. „Coś dobrego na końcu tęczy. Losy Leona Jedwaba z Zagórowa”, obrazujący  wojenne perypetie Leona Jedwaba, zagórowskiego Żyda. ( Film można obejrzeć na YouTube, wpisując w wyszukiwarkę hasło ‘Szkoła Dialogu 2014’). Galę zorganizowaną pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego i minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej poprowadził aktor Rafał Konica, grający m.in. w serialu „ Na dobre i na złe”. Uroczystość otworzył dyrektor Teatru Wielkiego Waldemar Dąbrowski. Gośćmi honorowymi Gali byli: Henryk Wujec (doradca prezydenta ds. społecznych), Bogdan Borusewicz (marszałek Senatu RP), Małgorzata Fuszara (pełnomocniczka rządu  ds. równego traktowania),  Małgorzata Kidawa Błońska (rzecznik prasowy rządu) i Michał Boni (europoseł). Program Gali składał się z licznych przemówień gości, prezentacji projektów uczniowskich, podziękowań  i występów artystycznych. Warto przywołać  kilka ważnych zdań ilustrujących idee przyświecające „Szkole Dialogu”: -Jest was coraz więcej. Cieszy to, pokazuje stosunek nas wszystkich, także młodzieży, do tego świata, który już nie istnieje, ale który można odtwarzać na podstawie zabytków materialnych, wspomnień osób starszych. To bardzo ważne, nie tylko ze względów historycznych i dokumentacyjnych. Zajmowanie się historią Żydów polskich buduje zrozumienie dla innych kultur, religii, buduje tolerancję. To bardzo ważne, szczególnie w Polsce, która teraz narodowo jest homogeniczna– mówił marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.- Wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier i niechęci. Siłą tego projektu, jest to, że opiera się on na pracy własnej uczniów wspartej przez trenerów i nauczycieli i na osadzeniu go w lokalności, poznaniu miejsca, w którym się żyje, w tym jego historii– podkreślała pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Małgorzata Fuszara. Uczniowie z Zagórowa nie stanęli na podium (1. miejsce: Społeczne  Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie, 2. miejsce: Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku i Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu, nie było 3. miejsca), ale znaleźli się wśród finalistów razem z 13 szkołami, dzięki ich pracy ZSP w Zagórowie otrzymał tytuł „Szkoły Dialogu 2014” oraz wręczono im 30 książek o tematyce żydowskiej, m.in. publikacje Jana Tomasza Grossa i powieści Amosa Oza czy Isaaca Bashevisa Singera. Udział zagórowskiego ZSP w „Szkole Dialogu” znacznie powiększył wiedzę młodzieży z zakresu tematów związanych z dziejami polskich Żydów, Zagładą, podziałami społecznymi, historią małej ojczyzny, tolerancją  i dialogiem międzykulturowym. Uczestnicy „Szkoły Dialogu” wraz z nauczycielem Łukaszem Parusem serdecznie dziękują dyrektorowi ZSP  Markowie Kujawie, nauczycielowi Michałowi Ulatowskiemu i pracownikowi administracji Bogdanowi Karaszewskiemu za pomoc w organizacji transportu do Warszawy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ