Zmiana organizacji ruchu w Strzałkowie!

1239
wyświetlenia
SONY DSC

Od 30 marca w Strzałkowie wprowadzona zostanie zmiana w stałej organizacji ruchu mająca na celu ograniczenie ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 t. Do wprowadzenia zmian gmina przygotowywała się już od dłuższego czasu.

Projekt stałej zmiany organizacji ruchu w listopadzie 2019 został zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Zmiana dotyczyć będzie ulic: Górnej, Gen. Sikorskiego, Szkolnej i Dojazdowej, na których występuje duże natężenie ruchu kołowego i pieszego oraz występują trudne warunki drogowe tj. mała szerokość jezdni i małe promienie łuków na skrzyżowaniach.
Użytkowanie tych dróg przez ciężkie pojazdy stanowi dla nich duże obciążenie i jest powodem ich postępującej degradacji. Nośność tych dróg jest niewystarczająca dla przejazdu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej wskazanej na znakach B-18. Występujące liczne ubytki i spękania nawierzchni wskazują na ciągle pogarszający się stan tych dróg. Dodatkowo, drogi objęte zmianą stałej organizacji ruchu przebiegają w terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej i usługowej o charakterze małomiasteczkowym oraz zabudowy częściowo objętej ochroną konserwatorską.
Podstawowym celem wprowadzenia ograniczenia tonażowego jest wyeliminowanie ruchu tranzytowego.
Zgoda na przejazd pojazdów po drodze objętej ograniczeniem tonażowym będzie wydawana wyłącznie po udokumentowaniu bezwzględnej konieczności dojazdu do posesji, działki lub podmiotu gospodarczego zlokalizowanego w jej ciągu lub na drogach bezpośrednio od niej odbiegających. Zezwolenia na przejazdy tranzytowe będą rozpatrywane negatywnie.
Wnioski będą dostępne do pobrania w pokoju nr 17 w Urzędzie Gminy w Strzałkowie oraz na stronie internetowej www.strzalkowo.pl od 20 marca 2020.

Inf. Promocja Strzałkowo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ