Zlecono badania hałasu na ulicy Kościuszki

730
wyświetlenia

W związku z uwagami i petycjami mieszkańców ulicy Kościuszki na temat zbyt dużego natężenia ruchu pojazdów na polecenie Urzędu Miasta zlecone zostało wykonanie pomiaru hałasu komunikacyjnego oraz analizy rozwiązań organizacji ruchu drogowego na tej ulicy.

Wykonawcą badań jest Przedsiębiorstwo Badawczo – Rozwojowe Ochrona Środowiska w procesie Inwestycyjnym i Produkcyjnym w Poznaniu. Na podstawie otrzymanych wyników UM ma zamiar we właściwy sposób zdiagnozować układ komunikacyjny na ulicy Kościuszki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ