Zdemontowano gród w Lądzie

1412
wyświetlenia

Starostwo Powiatowe w Słupcy informuje, iż ze względów bezpieczeństwa festiwalowej publiczności i grup rekonstrukcyjnych została zdemontowana replika słowiańskiego grodu z palisadą.

W dniach 1-2 czerwca 2019 odbędzie się piętnasta już edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą. Choć jeszcze zima to organizatorzy tegoż przedsięwzięcia pracują intensywnie, aby jak każdego roku, nie zabrakło festiwalowych atrakcji.

Jesienią ubiegłego roku kierownictwo Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego poinformowało Starostwo Powiatowe w Słupcy o korespondencji przesłanej do Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dot. kwestii stanu technicznego repliki grodu w Lądzie, który znajdował się na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, zarządzanego przez ZPKWW. Działka, na której znajdował się obiekt została przekazana w trwały zarząd na czas nieokreślony ZPKWW w Poznaniu w 2001 r.

Przypomnijmy, że gród słowiański w Lądzie, to obiekt wybudowany przez Gminę Lądek w ramach projektu pn. „Powrót do źródła – budowa grodu słowiańskiego w Lądzie nad Wartą”. Inwestycja została zrealizowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Rekonstrukcja i modernizacja sektora rolnego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

W związku z pogarszającym się stanem technicznym grodu we wrześniu 2018 r. odbyło się spotkanie w terenie, w którym uczestniczyły wszystkie zainteresowane strony (Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy w Lądku, ZPKWW (OEP). Podczas wstępnych oględzin stwierdzono, że obiekty będą musiały zostać zlikwidowane, gdyż nie ma możliwości ich dalszego wykorzystywania w celach edukacyjnych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupcy wszczął postępowanie administracyjne z urzędu w sprawie stanu technicznego grodu, w skąd którego wchodziły cztery chaty zrębowe, świątynia słowiańska oraz palisada z bramą i wieżą obserwacyjną. Podczas kontroli ustalono, że chaty budzą wątpliwości pod względem stanu technicznego i bez usunięcia nieprawidłowości stan obiektów będzie ulegał dalszej degradacji. Najbardziej niebezpiecznym elementem grodu była palisada wraz z podestem stanowiąca mur obronny, która ze względu na zniszczone w wyniku korozji biologicznej bale utwierdzone w ziemi oraz deski stanowiące podest, nadawały się do całkowitej wymiany. Taka sama sytuacja tyczyła się także bramy wraz z wieżą obserwacyjną, których konstrukcja nośna była zniszczona i brak było utwierdzenia jej w gruncie.

Podkreślić należy, iż właścicielem działki i przedmiotowych eksponatów jest Województwo Wielkopolskie. Władze powiatu słupeckiego wnioskowały o uporządkowanie stanu formalno-prawnego obiektu. Prawo do dysponowania nieruchomością miała Gmina Lądek.

Ze względu na zły stan techniczny, na podstawie ekspertyzy Rzeczoznawcy oraz decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Gmina Lądek z końcem stycznia br. dokonała likwidacji istniejących obiektów.

Po dokonanej likwidacji, zarówno Powiat, Gmina, jak i ZPKWW, wyrażają wolę wszczęcia działań zmierzających do ponownej odbudowy grodu, który będzie można wykorzystywać do celów kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez w/wym. instytucje.

Inf. Starostwo Powiatowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ