Zakończono budowę ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietka i Jana Kazimierza w Słupcy!

288
wyświetlenia

Zakończono budowę ulic Stefana Batorego, Przemysła II, Władysława Łokietka i Jana Kazimierza w Słupcy. Termin wykonania inwestycji ustalony był na 30 czerwca, my odbiorem technicznym powoli kończymy już teraz.

Całkowita wartość inwestycji to 2 miliony 921 tysięcy 886 złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 1 milion 763 tysiące 968 złotych;
Mamy nadzieję, że wykonanie w ramach tej inwestycji kanalizacji deszczowej na ul. Batorego i połączenie jej z kolektorem na ul. Kopernika wpłynie na poprawę sytuacji mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Niepodległości w przypadku wystąpienia ulewnych deszczy – mówią Henryk Lewandowski, Mariusz Król.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ