Zakończono budowę drogi w Lądzie!

546
wyświetlenia

Dnia 14 maja 2020 odbył się odbiór końcowy zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Ląd, gmina Lądek” dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całość zadania opiewa na kwotę 1 444 995,47 zł brutto (z czego 70% to dofinansowanie).

Roboty zostały wykonane przez Konsorcjum Firm:
1) Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska
2) BUDMAR Firma Remontowo – Budowlana Gutowski Marcin. Zadanie miało zostać wykonane do dnia 31.08.2020 roku, jednak zostało ukończone przedterminowo. Zakresem obejmowało:
– remont nawierzchni drogi gminnej – o nawierzchni asfaltowej i długości około
338 m,
– budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
– budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,
– budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
– budowa nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej ECO w pasie drogowym,
– budowę wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej brukowej.
– budowę sieci kanalizacji deszczowej,
– budowę oświetlenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ