Zakończenie roku szkolnego w SP Koszuty

792
wyświetlenia

Dzień 25.06.2021r. to uroczysty dzień zakończenia roku szkolnego ale i też ostatni dzień w szkole dla uczniów klasy VIII.

Dyrektor Szkoły Pani Wiesława Frydrychowicz podsumowując rok szkolny 2020/2021 w swoim przemówieniu powiedziała: Za nami kolejny rok edukacji, w którym przyszło nam się zmierzyć z wyjątkową sytuacją związaną z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19.Wszyscy musieliśmy stawić temu czoła. Uważam, że dzięki współpracy i wzajemnemu wsparciu daliśmy sobie radę doskonale. Mijający rok wpiszę się w historię szkoły jako rok wyjątkowo trudny. Ale z dumą muszę powiedzieć, że pomimo różnych trudności, ograniczeń, z którymi przyszło się zmierzyć zarówno uczniom, nauczycielom jak i rodzicom uzyskane wyniki są wysokie. Średnia szkoły wynosi 4,44. Najwyższa średnia należy do uczniów klasy VIII i wynosi 4,52.
Dwoje absolwentów naszej szkoły otrzymało pieniężne Nagrody Wójta Gminy Słupca, a sześcioro zostało nominowanych do stypendium Wójta Gminy Słupca.
Mimo ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju podjęliśmy się szeregu działań, które pozwoliły nam wypromować naszą szkołę na zewnątrz. Nasze wydarzenia z życia szkoły rejestrowaliśmy za pomocą strony internetowej, facebooka. Braliśmy udział w wielu projektach, akcjach społecznych oraz charytatywnych. Realizowaliśmy innowacje, programy i projekty. Promowaliśmy naszą szkołę również na arenie międzynarodowej w ramach programu eTwinning. Upowszechniano osiągnięcia uczniów oraz prezentowano ich umiejętności i talenty. Potwierdzeniem tych wszystkich działań są otrzymane przez szkołę certyfikaty, podziękowania czy dyplomy.
Szkoła otrzymała następujące certyfikaty: „Zdrowo i sportowo”, „Certyfikat Placówki Rozwijającej Talenty”, „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”, „Granie na ekranie”, „Złota Szkoła NBP”, „Eko-Szkoła” oraz dyplomy: Szkoła Pamięta, Szkoła do Hymnu, Razem na Święta, Ekowyzwanie.

Najprzyjemniejszym momentem dla uczniów i rodziców było wręczanie nagród, wyróżnień i podziękowań.

KLASA I
Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
1. Filip Cieślarski
2. Maya Ahmed
3. Hanna Matuszewska

KLASA II
Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
1. Iga Konieczka
2. Jan Strugliński
3. Kacper Radecki
4. Michalina Andrzejewska

KLASA III
Nagrody za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
1. Magdalena Pilarczyk
2. Agata Gurgas
3. Julia Włodarczyk

KLASA V
Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce:
1. Maria Pilarczyk
2. Majka Adamczyk
3. Paweł Strzelczyk

Listy pochwalne otrzymują:
1. Mateusz Domiński
2. Gabriela Muszyńska
3. Dominika Waszak
3. Klaudia Marciniak

KLASA VI
Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce:
1. Daria Drewniacka
2. Justyna Górna
3. Eryk Ryźlak
4. Szymon Kukulski
5. Julia Molska
List pochwalny otrzymuje:
1. Maja Daniszewska

KLASA VII
Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce:
1. Maria Gorzelańczyk
2. Maja Łaskarzewska
3. Paweł Pawela
4. Maksymilian Szymański
List pochwalny otrzymuje:
1. Tymoteusz Krajewski
2. Tobiasz Sroka
3. Marcin Huderewicz

KLASA VIII
Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce
1. Michał Rusik
2. Julia Wittig
3. Karol Gorzelańczyk
4. Amelia Konieczka
5. Nikola Głowacka
List pochwalny otrzymuje:
1. Jakub Strzelczyk

LISTA NAGRÓD DLA UCZNIÓW CAŁEJ SZKOŁY

Nagroda Wójta za najlepsze wyniki w nauce
1. Michał Rusik kl. VIII
2. Julia Wittig kl. VIII
Pieniężna Nagroda Wójta Gminy Słupca dla Absolwentów
1. Michał Rusik kl. VIII
2. Julia Wittig kl. VIII
Tytuł Prymusa szkoły:
1. Michał Rusik kl. VIII
Nagroda Dyrektora Szkoły:
1. Michał Rusik kl. VIII
2. Julia Wittig Kl. VIII
Puchar Dyrektora Szkoły dla najlepszej klasy w kategorii klas 1-3
dla klasy III – wych. Anna Pikos
Puchar Dyrektora Szkoły dla najlepszej klasy w kategorii klas 5-8
dla klasy VIII –wych. Renata Michalak
Nagrody za osiągnięcia sportowe:
1. Dominika Waszak kl. V
2. Weronika Nierychła kl. VIII
3.Karol Gorzelańczyk kl. VIII
Czytelnik roku 2020/2021 w kategorii klas I-III – Antoni Dziarski kl. II
Czytelnik roku 2020/2021 w kategorii klas V-VIII – Klaudia Marciniak kl. V
Nagroda Informatyk Roku
1. Daria Drewniacka kl. VI
2. Justyna Gurgas kl. VI
Nagroda Ekolog Roku – Szymon Kukulski kl. VI
Nagroda Literat Roku – Maksymilian Szymański kl. VII
Nagroda Anglista Roku – Michał Rusik kl. VIII
Nagroda dla Najlepszej Wokalistki – Julia Wittig kl. VIII
Nagroda Matematyk Roku – Michał Rusik kl. VIII
Nagroda za najwyższy wynik w szkole w Ogólnopolskim konkursie wiedzy o Janie Pawle II – Maria Pilarczyk kl. V
Nagrody w SKO – ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Słupcy:
Mistrz oszczędzania – Karol Gorzelańczyk kl. VIII
Młodzi Mistrzowie oszczędzania – Klasa 5
Wyróżnienia w oszczędzaniu:
1. Mateusz Domiński kl. V
2. Paweł Strzelczyk kl. V
3. Michalina Andrzejewska kl. II
4. Wiktoria Maciaszek Kl. II
5. Dominika Waszak kl. V
6. Adrian Szczepaniak kl. V
7. Szymon Kukulski kl. VI
8. Bartosz Głowacki kl. VII
Dyplomy za pracę w Samorządzie Uczniowskim:
1. Michał Rusik kl. VIII
2. Amelia Konieczka kl. VIII
3. Julia Wittig kl. VIII
Dyplomy za 100% frekwencję:
1. Magdalena Pilarczyk kl. III
2. Maria Pilarczyk kl. V
3. Justyna Górna kl. VI

Dyrektor Wiesława Frydrychowicz podziękowała za współpracę Pani Agnieszce Blimce, pełniącej rolę przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Katarzynie Włodarczyk, Pani Edycie Radeckiej, Pani Natalii Mikołajczyk, Pani Urszuli Gorzelańczyk, Państwu Izabeli i Robertowi Rusikom. Podziękowania złożyli również rodzice Pani Agnieszce Blimce oraz Pani Urszuli Gorzelańczyk.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której pięknie zaprezentowała się klasa I.

Szczególnie uroczyście pożegnano uczniów klasy ósmej. Pani Dyrektor zwróciła się do uczniów klasy VIII: „Każdy z Was jest niepowtarzalnym, wartościowym, młodym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach”. Niech to przesłanie towarzyszy Wam każdego dnia, daje Wam siłę i pozwala wierzyć w siebie”.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody, a ich rodzice – listy gratulacyjne. Ósmoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na flagę, a wyróżnieni dokonali wpisu do Złotej Księgi absolwentów szkoły.
W imieniu uczniów klasy ósmej swe podziękowania przekazali Amelia Konieczka i Sebastian Strzelczyk, a Julia Wittig zachwyciła pięknym wokalem. Delegacja uczniów klasy VII skierowała do absolwentów życzenia i drobne upominki. Przedstawiciele Rodziców zabrali głos w imieniu rodziców absolwentów i przekazali pamiątkowe drzewko. Swoim wychowankom wychowawczyni klasy Pani Renata Michalak życzyła spełnienia marzeń, dalekich podróży, spotkań z ciekawymi ludźmi, odkrywania nowych rzeczy, sukcesów i powodzenia w nowej szkole!!!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ