XVIII Gminny Konkurs Recytatorski

850
wyświetlenia

Dnia 19 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach odbyły się gminne eliminacje do Konkurs Recytatorski ,,Czerwieńcie, zieleńcie się słowa” na szczebel rejonowy. Współorganizatorami konkursu byli: Urząd Gminy w Słupcy oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca.

Konkurs Recytatorski w gminie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Młodzi wykonawcy mają okazję zaprezentować swoje sceniczne umiejętności a także skonfrontować je z innymi pasjonatami poezji.

Cele konkursu to:
– rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań poezją,
– uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i mówionego,
– motywowanie uczniów do poszerzania znajomości poezji,
– rozwijanie wrażliwości artystycznej,
– wyłonienie najlepszych recytatorów w gminie oraz przygotowanie ich do reprezentowania w konkursie na etapie rejonowym.

Do konkursu zgłosiło się 30 zwycięzców eliminacji szkolnych. Reprezentowali oni:

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W CIENINIE KOŚCIELNYM,
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W CIENINIE ZABORNYM,
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W DRĄŻNEJ,
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KOSZUTACH,
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KOTUNI,
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W KOWALEWIE,
NIEPUBLICZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ Z ODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PIOTROWICACH

Gości, młodych wykonawców i ich opiekunów powitała gorąco dyrektor Anna Lewandowska, która życzyła wszystkim uczniom jak najlepszych prezentacji, a odbiorcom wspaniałych wrażeń artystycznych.
Jury pod przewodnictwem Wójta Gminy Słupca Grażyny Kazuś, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Jarosławy Kobos, Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Słupcy  Anny Karpińskiej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Koszutach Anny Lewandowskiej, Przewodniczącej Rady Rodziców Aliny Maciaszek oraz Roberta Rusika – recenzenta książek, poety – uwzględniając następujące kryteria:
– dobór repertuaru,
– interpretacja tekstu,
– kultura słowa,
– ogólny wyraz artystyczny
oceniło artystów następująco:

KATEGORIA KLAS I – III
I miejsce – Zofia Rzemyszkiewicz, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cieninie
Zabornym, wiersz – Hanna Niewiadomska ,,Pchła”
II miejsce – Ksawery Rosiak, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cieninie
Kościelnym, wiersz – Danuta Wawiłow ,,Daktyle”
III miejsce – Maria Dróbka, Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi, wiersz – Julian Tuwim ,,Lokomotywa”

KATEGORIA KLAS IV-VI
I miejsce – Amelia Piotrowska, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kotuni
wiersz – Małgorzata Nawrocka ,,Obietnice taty”
II miejsce – Julia Gorzelańczyk, Szkoła Podstawowa w Drążnej
wiersz – Tadeusz Różewicz ,,Odnaleźć samego siebie”
III miejsce – Maksymilian Wojtkowiak, Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi, wiersz – Wisława Szymborska ,,Kot w pustym mieszkaniu”

KATEGORIA KLAS VII – VIII
I miejsce – Oliwia Osowiec, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cieninie Zabornym,
wiersz – Wisława Szymborska ,,Kot w pustym mieszkaniu”
II miejsce – Joanna Pilarczyk, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cieninie Zabornym,
wiersz – Agnieszka Osiecka ,,Szkoda tych róż”
III miejsce – Konstancja Jarzembowska, Szkoła Podstawowa w Koszutach,
wiersz – Bolesław Leśmian ,,Urszula Kochanowska”

Podsumowania konkursu dokonała wójt Grażyna Kazuś. Wręczyła nagrody i dyplomy laureatom w kategorii klas I – III.
Następnie Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Jarosława Kobos pogratulowała zwycięzcom kategorii wiekowej klas IV – VI.
Najstarszą grupę recytatorów nagrodziła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koszutach Anna Lewandowska.
Wójt Gminy Grażyna Kazuś ufundowała nagrodę za szczególną wrażliwość artystyczną. Otrzymał ją Fabian Banasik, prezentujący wiersz ,,Nic dwa razy” Wisławy Szymborskiej.
Nagrodę przyznała również dyrektor Jarosława Kobos Arturowi Reksowi, który przedstawił utwór Ludwika Jerzego Kerna ,,Śmierć filiżanki”.
Dyrektor Anna Lewandowska wyróżniła prezentację Ilony Brzezińskiej w utworze Doroty Gellner ,,Brat”.
Wszystkich uczestników konkursu nagrodzono dyplomami za udział. Dyrektor szkoły wręczyła również podziękowania dla szkół za udział w XVIII Gminnym Konkursie Recytatorskim. Podziękowania trafiły także w ręce opiekunów młodych artystów.
Dla uczestników konkursu, opiekunów i zaproszonych gości organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek.
Szkoła Podstawowa w Koszutach zaprasza miłośników poezji za rok na kolejną edycję konkursu. Gratulujemy wyróżnionym recytatorom i życzymy sukcesów na etapie rejonowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ