Walne zebranie OSP Kamień i PCK w Słupcy

501
wyświetlenia

W dniu 25 stycznia 2020 roku w Kamieniu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Kamień. W Zebraniu wzięli udział członkowie Zarządu Rejonowego PCK w Słupcy w osobach Jerzy Kałecki i Henryk Śmigielski.

członkowie Zarządu Rejonowego PCK w Słupcy – Jerzy Kałecki i Henryk Śmigielski.

Jednym z punktów porządku zebrania było sprawozdanie z działalności Klubu HDK PCK STRAŻAK KAMIEŃ przy OSP Kamień. Przedstawił je Prezes Klubu Wojciech Młodożeniec. I tak: obecny stan osobowy Klubu to 23 osoby w tym 6 wolontariuszy. Za rok 2019 oddano 44 344 ml krwi w przeprowadzonych akcjach i w punkcie. Ponadto Zarząd Klubu pomagał w organizacji akcji oddawania krwi w ramach „Ognisty Ratownik Gorąca Krew”. Członkowie Klubu brali udział w pogadankach w szkołach podstawowych oraz średnich na terenie gminy i powiatu.
Krwiodawcy Klubu posiadają następujące odznaczenia: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III, II i I stopnia; Odznakę Honorową PCK IV, III i II stopnia; Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu posiadają 4 osoby oraz Ireneusz Woźniak posiada „Kryształowe Serce” nadane za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK.
Najwięcej oddanej krwi posiadają: Ireneusz Woźniak – 53 050 ml, Jan Berda – 44 930 ml oraz dawcy po blisko 30 000 ml Władysław Kujawa, Kazimierz Śmiechowski i Wojciech Młodożeniec.
Klub jest współorganizatorem dorocznych Dni Obchodów Honorowego Krwiodawstwa, które odbywają się w remizie OSP Kamień. W byłym roku 30 listopada w remizie miało miejsce ważne wydarzenie, mianowicie z okazji 100 rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża Zarządowi Rejonowemu PCK w Słupcy nadano i wręczono sztandar.
Zarząd Rejonowy PCK w Słupcy bardzo wysoko ocenia działalność Klubu i składa serdeczne podziękowania za osiągnięte wyniki na niwie czerwonokrzyskiej oraz udzieloną pomoc i duży wkład pracy w organizowanych w/w uroczystościach.

Informacji udzielił – Jerzy Kałecki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ