Walne Zebranie Koła PZW Słupca – Miasto

935
wyświetlenia

W dniu 2 luty 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła Nr 18 PZW Słupca – Miasto za rok 2019.Po wyborze przewodniczącego, sekretarza, Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz wyjątkowo Komisji Skrutacyjno – Wyborczej, prezes Koła Roman Kwitowski złożył sprawozdanie Zarządu Koła.

Cieszy fakt, że jest stała liczba członków naszego Koła i tak w 2019 r. Koło liczyło 528 członków w tym 44 uczestników. Przeegzaminowano 52 osoby w tym 5 uczestników..
Nie spada także ilość kolegów aktywnych uczestniczących w zawodach i czynach na rzecz Koła. W 2019 roku w zawodach brało udział 334 seniorów i 88 uczestników. Następnie Prezes poinformował o obowiązujących składkach na rok 2020 i tak:
składka normalna 230 zł,
ulgowa dla emerytów po 65 roku życia 135 zł,
ulgowa dla uczestników 55 zł,
egzamin za kartę 0 zł,
legitymacja członkowska 5 zł,
wpisowe 25 zł,
uczestnicy 12 zł,
wzrost składki w stosunku do roku ubiegłego o 15 zł ale należy zaznaczyć, że i tak są one jedne z najniższych w Polsce.
Planowane imprezy wędkarskie na 2019 rok zostały zrealizowane w całości. Dodatkowo weszło już do tradycji udział w zawodach o Puchar Burmistrza, Ogólnopolskich Zawodach Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK w Swarzędzu oraz organizujemy dwie imprezy dla młodzieży. Mimo tylu imprez finanse Koła są w dobrym stanie.
W kolejnym punkcie Prezes omówił działalność finansową i gospodarczą. Podziękował kol. Kazimierzowi Sobczakowi – Skarbnikowi Koła za wzorowe prowadzenie gospodarki finansowej.
Ochrona wód i zwalczanie kłusownictwa – na bieżąco uzupełniano w wyposażenie Społeczną Straż Rybacką, bardzo dobrze układa się współpraca SSR naszego Koła z grupą SSR Koła Mostostal Słupca. W 2019 roku strażnicy ściągnęli 43 siatki
i inny sprzęt kłusowniczy z jeziora słupeckiego. Od 2018 roku przy naszym Kole działa
i wspomaga nas w działaniach grupa SSR z Ciążenia.
Na zakończenie Prezes przedstawił Plan Pracy i terminarz imprez na rok 2020.
W dalszej kolejności Jerzy Kałecki – przedstawił sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
i Rzecznika Dyscyplinarnego, Włodzimierz Szczepankiewicz sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej oraz Władysław Furmaniak sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stawiając wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi, który po przegłosowaniu przyjęto jednogłośnie.
Skarbnik Koła Kazimierz Sobczak odczytał plan finansowy na rok 2020.
W dyskusji Waldemar Brzeziński Prezes Zarządu Okręgu PZW w Koninie poinformował zebranych o planach na 2020 rok.
Następnie przeprowadzono wybory uzupełniające do składu Zarządu Koła – jednogłośnie wybrano Danutę Jabłońską.
Najprzyjemniejszym punktem zebrania było wręczenie odznaczeń:
Marek Kostrzewski i Karol Markowski otrzymali medale za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa.
Zygmunt Ligocki otrzymał Odznakę za Zasługi dla Wędkarstwa Konińskiego.
Krzysztof Smuszkiewicz otrzymał Brązową Odznakę PZW za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego.

Informacji udzielił Jerzy Kałecki – rzecznik Koła.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ