W szpitalu zawrzało, pielęgniarki nie dostały pieniędzy!

2081
wyświetlenia

O tym, że do dzisiaj pielęgniarki i ratownicy medyczni nie dostali należnych im pieniędzy rozmawiano podczas komisji zdrowia w Starostwie Powiatowym, 11 grudnia. Przyczyną narastającego konfliktu jest według radnych niezrozumiałe przedłużanie wysłania rachunku do NFZ przez dyr. Iwonę Wiśniewską, co powoduje wstrzymanie należnych pielęgniarkom i ratownikom medycznym pieniędzy na podwyżki

W NFZ w Poznaniu otrzymałem informację, że do słupecki szpital nie wystawił rachunku dla ratowników i pielęgniarek pomimo, że aneks został zatwierdzony miesiąc temu. To jest 3 tygodnie zwłoki, żeby wysłać odpowiednie dokumenty na podstawie których NFZ mógłby wysłać pieniądze na podwyżki dla pracowników. NFZ chce przekazać te pieniądze ale nie może ponieważ nie ma podstawy do ich przekazania. 6 grudnia wydałem polecenie dyr. Wiśniewskiej, żeby właściwe dokumenty przesłała do NFZ w poniedziałek 10 -go do godz. 16.00. Pieniądze są na ten cel w NFZ przygotowane. Dyr Iwona Wiśniewska odpowiedziała mi, że prosi abym jej wydał pisemne polecenie. Nie uważam, żeby konieczne było wydawanie polecenia na piśmie, skoro zostało wydane polecenie ustne – informuje starosta powiatu Jacek Bartkowiak.

Pielęgniarki i położne odwiedziły starostę 11 grudnia. Poinformowały, że 28 listopada złożyły w tej sprawie pismo do starosty Mariusza Rogi pismo, w którym prosiły o realizację sprawy należnym im podwyżek. Domagały się w piśmie wywiązania się z wymogów, które na SP ZOZ Słupca nakłada ustawa. Pismo podpisało około 130 osób. W piśmie pielęgniarki informują, że rozważają możliwość złożenia wypowiedzeń z pracy. Jak poinformował starosta Bartkowiak, poprosił je 11 grudnia, żeby na razie się wstrzymały z wypowiedzeniami pracy.

Radni podczas dyskusji nie potrafili zrozumieć motywów działania dyr. Iwony Wiśniewskiej. Na najbliższej sesji Rady Powiatu na prośbę przewodniczącego komisji zdrowia, radnego Przemysława Dropińskiego postanowiono wysłuchać oficjalnej odpowiedzi i wyjaśnień dyrektora SP ZOZ.

Piotr Stróżyk

 

3 KOMENTARZE

  1. Co stoi na przeszkodzie Panu Staroście wydać polecenie na piśmie? Gdyby Staroście zależało na tym, żeby pielęgniarki i ratownicy medyczni otrzymali zaległe podwyżki, to wydałby polecenie na piśmie. Ustnym poleceniom zawsze można zaprzeczyć.

    • Panie Piotrze, jest chyba ( nie chyba jednak), na pewno osobą nie znającą prawa. Niech się pan przestanie kryć pod pseudonimami. Już jest głośno kim człowieku jesteś.

  2. Panie Starosto!
    Już powinna być zwolniona dyscyplinarnie!!! Bez odpraw i innych dodatków, będzie jeszcze więcej pieniędzy dla pracowników szpitala.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ