W gminie Ostrowite będą przeprowadzać kontrolę palenisk!

526
wyświetlenia

W ramach działań w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym ograniczania niskiej emisji, która jest głównym źródłem szkodliwych pyłów w powietrzu, upoważnieni przedstawiciele Urzędu Gminy Ostrowite będą przeprowadzać kontrolę palenisk w domach indywidualnych.

Kontrole prowadzone będą na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w ramach realizacji obowiązku wynikającego z zapisów Programu Ochrony powietrza dla Województwa Wielkopolskiego i tzw. “uchwały anty-smogowej”.

Powyższe akty prawa miejscowego zobowiązują do przeprowadzenia określonej ilości kontroli palenisk domowych, w każdej gminie województwa wielkopolskiego. W trakcie czynności weryfikowany będzie rodzaj wykorzystywanego opału, jego jakość i sposób składowania. W sytuacji wykazania spalania odpadów, taki proceder zgłaszany jest na Policję celem ukarania w trybie mandatowym. Równolegle właściciele nieruchomości informowani będą o zapisach uchwały antysmogowej w tym o terminach wymaganej wymiany kotłów na paliwa stałe, niespełniających norm emisji.

Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, ma obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności umożliwić wstęp kontrolującego na teren nieruchomości w godzinach od 6 do 22, przeprowadzanie badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, udzielić niezbędnych informacji, a także okazać dokumenty.

Przypominamy, że w domowych paleniskach jest bezwzględny zakaz palenia opakowań z tworzyw sztucznych, gumy, starych ubrań, folii, opon, starych mebli, płyt laminowanych czy wiórowych. Spalanie tego typu przedmiotów powoduje uwalnianie się niebezpiecznych związków chemicznych mających negatywny wpływ na otaczające nas środowisko oraz zdrowie nasze i naszych bliskich.

Mieszkańcy, którzy łamią zakazy zawarte w uchwale antysmogowej, mogą spodziewać się również kontroli interwencyjnych z policją oraz wysokich kar.

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów w instalacjach domowych, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5 000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Ponadto informujemy, że wykonany został pomiar zanieczyszczenia w powietrzu, przeprowadzony przez drony w miejscowości Ostrowite i Giewartów. Wkrótce przekażemy wyniki tych badań oraz przystąpimy do analizy kolejnych miejscowości – czytamy na stronie gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ