Usunęli 5 drzew na Placu Szkolnym

1280
wyświetlenia

W ostatnim okresie zostało usuniętych 5 drzew rosnących przy Placu Szkolnym. Usunięcie nastąpiło po wydaniu zezwolenia Burmistrza Miasta na wniosek Starosty Słupeckiego.

Przed wycinką

Drzewa były w zaawansowanym wieku i bardzo złym stanie fitosanitarnym, między innymi miały płatowe uszkodzenia, ubytki kory, widoczne guzy, pęknięcia, ślady próchnicy i zgnilizny, infekcję grzybiczą oraz półpasożytniczą jemiołę. Usunięcie było także niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi gdyż rozrośnięty systemy korzeniowe powodowały uszkadzanie płyt chodnikowych, co stanowiło zagrożenie dla pieszych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przypomnijmy, że jedno drzewo przy Placu Szkolnym zostało usunięte już wcześniej w październiku przez Straż Pożarną ze względu na uszkodzenie, pęknięcie pnia na całej długości, stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla pieszych.
W tym roku są planowane nasadzenia uzupełniające na terenie całego miasta oraz nowe nasadzenia na ul. Sikorskiego, ul. Pułaskiego, a także wokół budowanej pływalni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ