UG Ostrowite bliżej Europy – Nowoczesny defibrylator dla każdego!

573
wyświetlenia

W budynku Urzędu Gminy Ostrowite, tuż przy drzwiach wejściowych, umieszczony został defibrylator AED Philips FRx Heart Start, urządzenie ratujące ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca.

Za pomocą poleceń głosowych i wizualnych potrafi przeprowadzić, nawet osobę bez przygotowania medycznego, przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia. Szacuje się, że w Polsce z przyczyn związanych z nieprawidłowym działaniem serca umiera ponad 160 tys. osób rocznie. Większość to ofiary nagłego zatrzymania krążenia, często mylonego z zawałem. Nagłe zatrzymanie krążenia to stan, w którym serce przestaje pracować w prawidłowy sposób, a jego skutkiem może być niedotlenienie organizmu. Po upływie około czterech minut od ustania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym. Zatrzymanie krążenia może zdarzyć się każdemu bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, czy styl życia.
Zakup defibrylatora wraz z szafką, alarmem i oznakowaniem kosztował blisko 7,5 tys. zł.
Po każdorazowym uruchomieniu szafki z defibrylatorem SMS`em powiadomieni zostaną ratownicy OSP z Ostrowitego, Kąpiela i Szyszłowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ