Uczniowie, studenci powiatu mogą dostać stypendia

1339
wyświetlenia

Można składać wnioski o stypendia rok szkolny i akademicki 2017/2018 w w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Słupcy. Zainteresowani mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją. Uczniowie od 25.08. 2017 –  do 25.09.2017, a studenci/słuchacze od 18.09.2017 – do 20.10.2017.

Program stypendialny  jest przewidziany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium można otrzymać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Słupcy lub pobrać w formacie PDF ze strony starostwa powiatowego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które:

– na stałe zamieszkują na terenie Województwa Wielkopolskiego,
– uczą się lub studiują w trybie dziennym,
średnia za poprzedni rok nauki dla uczniów wynosi min. 4,21, dla studentów 4,01,
– średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto. (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej  o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 740,00 zł ).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ