Sygnalizacja świetlna na Kopernika z radarowym pomiarem prędkości!

1328
wyświetlenia

Kolejna inwestycja lokalna to sygnalizacja świetlna na Kopernika. Na dzień dzisiejszy Urząd Miasta ma deklarację Starostwa Powiatowego, że koszty projektu i budowy sygnalizacji świetlnej, będą ponosić wspólnie, po połowie

W celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Kopernika i przejściu dla pieszych, przy Parafii Błogosławionego Michała Kozala planowano różne wersje, między innymi progi zwalniające. Ostatecznie została podjęta wspólna decyzja na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w której brali udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Policji oraz Urzędu Miasta, że najlepszym rozwiązaniem będzie sygnalizacja świetlna z radarowym pomiarem prędkości. Planowany jest również w ramach budowy sygnalizacji montaż nowych słupów doświetlających wspomniane przejście dla pieszych. Na chwilę obecną zostały podjęte czynności, które wyłonią potencjalnego wykonawcę, który wykona projekt sygnalizacji i całą inwestycję. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w pierwszym kwartale 2020 roku i wynika to z czasu potrzebnego na kwestie projektowe oraz samą budowę sygnalizacji świetlnej  – poinformował Jacek Szczap, zastępca burmistrza.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ