Święto Niepodległości i Dzień Edukacji u “Małych Odkrywców” w Piotrowicach

761
wyświetlenia

ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI – ŚWIĘTO RADOŚCI! Dzisiejszy dzień w Niepublicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi “Mali Odkrywcy” w Piotrowicach był szczególnie doniosły poprzez uroczysty apel upamiętniający 100 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Święto to zostało połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Jarosława Kobos- Dyrektor CUW, Marek Walczak – Prezes OSP w Piotrowicach oraz prezydium Rady Rodziców z przewodniczącą Agnieszką Wieczorek. Całość rozpoczął Mazurek Dąbrowskiego w wykonaniu dzieci w obecności pocztu flagowego. Po krótkiej historii dziejów Polski, losach Komisji Edukacji Narodowej, dyrektor placówki Barbara Wojtkowiak podkreśliła, że „Nauczyciel jest kapitanem co na okręcie dookoła świata płynie przez przedszkolne lata”. Dziękując za codzienną pracę, złożyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, by zdając sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nich spoczywa prowadzili dzieci zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i normami, które będą mogły wykorzystać w swoim dalszym życiu. Pozostałym pracownikom wytrwałości i cierpliwości w codziennej opiece nad Małymi Odkrywcami. Głos również zabrali zaproszeni goście, którzy dołączyli się do życzeń. Przewodnicząca Rady Rodziców złożyła oficjalne życzenia i wręczyła bukiet kwiatów dyr Barbarze Wojtkowiak w podziękowaniu za pracę opiekuńczo-wychowawczą. Symboliczną różę otrzymał każdy pracownik placówki. Panowała uroczysta, doniosła i patriotyczna atmosfera.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ