Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów powiatu słupeckiego

619
wyświetlenia

W Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy (12.12) odbyło się spotkanie starosty słupeckiego Jacka Bartkowiaka z uczniami szkół ponadpodstawowych powiatu słupeckiego, którzy zostali uhonorowani Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Z każdej szkoły może być typowany jeden uczeń, z zespołu szkół – jeden uczeń z każdego typu szkoły.
STYPENDIA zostaną wręczone podczas uroczystości w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu – 16 grudnia 2019, z udziałem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Listy gratulacyjne od starosty otrzymali:
Miłosz Rogalski Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy
Patrycja Woźniak Technikum w Zespole Szkól Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy
Adam Wiatrowski Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
Jakub Zehner Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
Arkadiusz Szygenda Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy

Dla uczniów oraz ich opiekunów nagrodą jest wyjazd na przedświąteczny spektakl. Tym razem będzie “Opowieść wigilijna” – 18.12. br. w Teatrze Aleksandra Fredry w Gnieźnie.

Inf Powiat Słupecki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ