Strzałkowo przekaże pieniądze na szpital

454
wyświetlenia

Umowę wykonawczą w sprawie udzielenia pomocy finansowej starostwu powiatowemu podpisali wójt – Dariusz Grzywiński, starosta – Jacek Bartkowiak i wicestarosta – Czesław Dykszak.

Gmina Strzałkowo przekaże 1.696.799 zł Powiatowi Słupeckiemu na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy”.  Płatność nastąpi w terminie do 31 maja 2019. Przedstawiciele powiatu zadeklarowali oddanie obiektu do użytku w terminie do 31 grudnia 2019.
Należy podkreślić, że tylko miasto Słupca i gmina Strzałkowo przekazują pełne kwoty dotacji w wysokości 167,40 zł od mieszkańca.
Jednocześnie podpisano aneks do porozumienia dotyczący realizacji zadań budowy ciągów pieszo – rowerowych na terenie gminy Strzałkowo z przesunięciem terminu ich realizacji z lat 2016 – 2018 na lata 2019 – 2020.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ