Starostwo wypowiada umowy stowarzyszeniom bez uprzedzenia! Radni protestują!

330
wyświetlenia

Po raz kolejny brak delikatności, może wrażliwości, a może wyczucia w kontaktach z ludźmi spowodowały porażkę starosty i z powodu stylu załatwiania spraw radni odrzucili uchwałę o współpracy z organizacjami pozarządowymi…

Uchwała potrzebna ponieważ na razie w tej sytuacji żadne stowarzyszenie, organizacją nie może liczyć na wsparcie urzędu. Jak starosta do tego doprowadził w materiale poniżej. Tym razem nawet przysłowiowe przepraszam nie pomogło.

Starosta o wypowiedzeniu umowy stowarzyszeniom
Jak państwo wiecie z pomieszczenia oddanego do użytku stowarzyszenia korzystali członkowie tych stowarzyszeń nie tylko w godzinach pracy urzędu ale również w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Bez wiedzy właściciela do lokalu zostały dorobione klucze, co wiązało się z utratą. Ze względu na znajdujące się dokumenty zawierające dane osobowe w tym dane wrażliwe. W lipcu podjęto decyzję o wymianie zamków. Do końca września po nowy klucz zgłosiła się tylko jedna organizacja. Obowiązkiem właściciela jakim jest starostwo było uporządkowanie powyższej sytuacji i wypowiedzenie dotychczasowych umów mając na uwadze planowany remont, który umożliwiło przesunięcie środków budżetowych na poprzedniej sesji.
Chciałbym podkreślić, że nie likwidujemy adresu siedziby stowarzyszeń. Ich członkowie mogą korzystać nadal z dotychczasowego adresu ul.Poznańska 18 i odbierać swoją korespondencję. W razie potrzeby zebrań członków zostanie użyczony pokój po Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, a w przypadku większej liczby osób Sala Herbowa Starostwa.
Cztery stowarzyszenia otrzymały aneksy do umów użyczenia dotyczące zmiany pomieszczenia , z którego będą mogły korzystać.
Za zamieszanie, które powstało przy tej okazji chcemy zainteresowanych serdecznie przeprosić
Forma prośby, żeby organizacje uporządkowały kwestie związane z gospodarowaniem tym pomieszczeniem była niewłaściwa ale bardzo państwa proszę, nie róbmy z tego takiego problemu, który rzeczywiście skomplikować może życie nie tylko kilkunastu organizacjom, których adresem jest Poznańska 18, ale wielu stowarzyszeniom, fundacjom działającym na terenie powiatu słupeckiego.

Czesław Dykszak – burmistrz pomoże stowarzyszeniom
Uzgodniliśmy z burmistrzem Michałem Pyrzykiem, że jeśli któraś z organizacji będzie potrzebowała pomieszczenia otrzyma lokum w byłym budynku gimnazjum. Jeżeli nie podejmiemy uchwały o współpracy starostwa z organizacjami pozarządowymi zrobimy krzywdę pozostałym stowarzyszeniom i organizacjom, ponieważ nie będą mogły skorzystać ze wsparcia. Naprawdę nie rozumiem takiego stanowiska, żeby nie podejmować tej uchwały. Jest to bardzo płytkie myślenie.

Przewodniczący rady Piotr Gałan
Dziś sprzeciw radnych, którzy chcą wyrazić swoje niezadowolenia z trybu postępowania ze stowarzyszeniami. Tylko i wyłącznie sprzeciw odnosi się do formy w jakiej zostało to zrobione. Moim zdaniem nie można jednocześnie przepraszać i jednocześnie wskazywać, że nie ma się prawa do oburzenia. Myślę, że dzisiaj większość radnych mimo wszystko podejmie decyzje i program współpracy zostanie zostanie przyjęty. Chciałbym aby obie strony zrozumiały to, że nie możemy deklarować na papierze wielkiej współpracy, która kończy się w sposób taki jak usunięcie tych wielu stowarzyszeń z budynku starostwa.

Radna Anna Czerniak
Na komisji oświaty, komisji zdrowia wyraziłam swój pogląd i tego poglądu nie zmienię. Chciałabym żeby w przyszłym roku, kiedy będziemy oceniali wykonanie tego programu na pewno bym zagłosowała za. Jest mi bardzo przykro, że tak się stało. Przyznałam racje i panu staroście i usłyszałam przepraszam. Natomiast jeżeli nawet zagłosuję przeciw nie znaczy, że zrywam współpracę ze starostwem powiatowym, że zrywam współpracę z instytucjami, z którymi współpracuję od 25 lat. Na dowód tego powiem, że wspieramy każdego roku działania szpitala, żeby udowodnić państwu, że nie jest to jakieś gołosłowne. Chce podać, że dzisiaj tyle ile mogliśmy, ze środków stowarzyszenia przekazałam drobne artykuły na rzecz oddziału chorób płuc, żeby wesprzeć pracowników w walce z koronawirusem. Jeszcze raz deklaruję i mówię, że zagłosuję przeciw nie znaczy, że będę zrywała i że zrywam współpracę ze starostwem.

Radny Andrzej Kasprzyk
Nasz sprzeciw nie jest gestem, że my nie chcemy kontynuować współpracy. Jeżeli będę głosował przeciw to z tak zwanym zaznaczeniem, że to co się wydarzyło na ulicy Poznańskiej pomimo przeprosin starosty nie było na miejscu. Przede wszystkim najpierw zaplanowano remont nie licząc się ze zdaniem użytkowników pomieszczeń. Ludzie którzy poświęcają swój czas wolny dla drugiego człowieka, gotowi do tego, żeby współpracować wspólnie i potem jeszcze cierpkie słowa słyszą. Nawet jeżeli dzisiaj nie zostanie ten projekt przyjęty zawsze można wrócić na forum sesji. To, że na poprzedniej sesji nikt nie wspominał, że są jakiekolwiek reperkusje związane z osobami prawnymi to jest nie eleganckie ze strony starostwa.

Piotr Stróżyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ