Starostwa nie stać na ścieżkę rowerową Słupca-Kosewo

1870
wyświetlenia
Nic nie wskazuje na to, że starostwo zdobędzie pieniądze na budowę ścieżki rowerowej Słupca - Kosewo. Ale projekt jest, a MOSiR zaprasza 08.09.2019 godz. 12:00 Rajd dla ścieżki Słupca-Kosewo/

Kilka lat trwały starania o pieniądze na dokumentację dotyczącą ścieżki rowerowej Słupca – Kosewo. Projekt kosztował około 150.000 zł. MOSiR każdego roku organizował Rajd Rowerowy dla Ścieżki. I udało się.

Jest dokumentacja. Tylko budować. Niestety. Starostwo Powiatowe nie ma pieniędzy na ten projekt.
Zaplanowana długość ścieżki to 13 km. Można powiedzieć krótki odcinek ale długa droga do realizacji. Koszty budowy oszacowano na 8.5 mln. zł, a wykup gruntów pod budowę na 1.5 mln zł., czyli łącznie około 10 mln zł. Nawet gdyby koszt ścieżki wyniósł 2 mln zł starostwo nie miałoby na jego realizację. Władze powiatowe mówią, że będą szukać środków zewnętrznych na ten cel ale nie mówią gdzie. Wygląda na to, że z takim trudem zdobyta dokumentacja może trochę poleżeć.
Jak się dowiedzieliśmy projekt na ścieżkę będzie aktualny tak długo aż w Planie Zagospodarowania Przestrzennego nie pojawią się zmiany na terenach, które projekt obejmuje. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że z reguły po 2 latach zmiany się pojawiają i projekt trzeba uaktualniać, a to kolejne i często niemałe koszty. Pozostaje mieć nadzieję, że impreza rowerowa Rajd dla Ścieżki nie wejdzie na stałe do kalendarza lokalnych imprez sportowo – rekreacyjnych.

Piotr Stróżyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ