Starosta o zwolnieniu dyrektora szpitala – Jest nowa dyrekcja!

1935
wyświetlenia
Pełniący od 10 stycznia obowiązki dyr. SP ZOZ Rafał Spachacz i starosta powiatu Jacek Bartkowiak

W piątek, 11 stycznia o 12.00 w sali herbowej starostwa powiatowego w Słupcy odbyła się konferencja prasowa starosty powiatu Jacka Bartkowiaka z udziałem pełniącego od czwartku obowiązki dyrektora Rafała Spachacza.

Jak poinformował starosta dyrektor Iwona Wiśniewska została dyscyplinarnie odwołana ze stanowiska 11 stycznia przez Zarząd Powiatu.
Weszliśmy w posiadanie dokumentów przesłanych przez NFZ, z których wynika, że zarządzanie szpitalem przez Iwonę Wiśniewską doprowadziło do znaczących strat finansowych. Jedną z przyczyn odwołania było zaniedbanie w wystąpieniu o zapłatę za świadczenia opieki zdrowotnej w 2010 – 2013. Chodzi o nadwykonania, które szpital wykonał a nie otrzymał zapłaty z NFZ. Zadaniem dyrektora było występowanie do sądu z wnioskami, które podtrzymywały roszczenia finansowe w stosunku do NFZ. Niestety wnioski nie zostały złożone w odpowiednim czasie i w 2017, kiedy NFZ miał środki na zapłatę za nadwykonania szpital słupecki środków nie otrzymał. Szpital stracił w ten sposób kilkaset tysięcy złotych.
Dwa kolejne powody odwołania dyrektora dotyczą spraw finansowych. Chodzi o kary pieniężne nakładane na słupecki szpital przez NFZ. Między innymi dotyczy to kary za nie zgłoszenie przerwy w działaniu oddziałów w okresie świąt w 2017. W 2018 nie zostały wypłacone w odpowiednim czasie wynagrodzeń dla ratowników medycznych i pielęgniarek – uzasadniał odwołanie Iwony Wiśniewskiej starosta.
W jakiej kondycji finansowej dyr. Wiśniewska pozostawiła placówkę?
Syt6uacja finansowa szpitala nie jest zła. Prawdziwej, obecnej sytuacji jeszcze nie poznaliśmy. Odwołanie dyrektora jest na podstawie art. 52.
Ile może kosztować odwołanie dyr. Wiśniewskiej jeżeli uda się do sądu pracy?
Pani dyrektor miała umowę o pracę, w której miała zagwarantowaną czterokrotność wynagrodzenia miesięcznego.

Funkcję pełniącego obowiązki dyrektora szpitala powierzono Rafałowi Spachaczowi do czasu ogłoszenia przez starostwo konkursu na dyrektora szpitala. Zastępcą pełniącego obowiązki dyrektora został Jan Woźniak, anestezjolog, który wiele lat pełnił obowiązki ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w słupeckim szpitalu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ