Stanowisko UG w Słupcy w sprawie dowozu dzieci do szkół

1392
wyświetlenia

W piątek 29 sierpnia zapytaliśmy w Urzędzie Gminy w Słupcy jak będą dowożone dzieci do szkół, szczególnie te nieuprzywilejowane, których obowiązek dowozu przez gminę jest nieobowiązkowy. Dotyczy to dzieci, które do szkoły mają poniżej 3 i 4 kilometrów. Przedstawiamy stanowisko UG w Słupcy w tej sprawie.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe gmina ma obowiązek ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w taki sposób, aby umożliwić wszystkim dzieciom wypełnienie obowiązku szkolnego, ze spełnieniem warunku, że droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

1) 3km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych,

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Dowóz dzieci zamieszkałych na terenie gminy do szkół podstawowych organizuje się na podstawie art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe. W tym przypadku obowiązuje zasada spełnienia obowiązku szkolnego w obwodzie konkretnej szkoły.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe ustawodawca nakłada na gminę obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w art. 39 ust. 2 . Zgodnie z art. 39 ust 2 ustawy, droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Obowiązkiem organu prowadzącego jest zwrot kosztów w przypadku, jeśli odległość dom – szkoła obwodowa jest większa niż ustalona w wyżej wymienionych przepisach. W pozostałych sytuacjach gmina nie jest zobowiązana do pokrywania kosztów przejazdu lub zapewnienia transportu. Zgodnie z zapisem art. 39 ust 3 pkt 2 wspomnianej ustawy gmina może, ale nie musi pokrywać kosztów przejazdu lub zapewnić transportu. Jest to zadanie nieobligatoryjne.

Podsumowując, bezpłatny dowóz należy się dzieciom uczęszczającym do klas I-IV jeżeli droga do szkoły przekracza 3 km, a uczniom klas V-VIII gdy odległość od ich domu do szkoły przekracza 4 km.

Dotychczas gmina Słupca, jak i większość gmin na terenie powiatu dowoziła wszystkie dzieci. Z ograniczenia dowozów wyszła grupa Radnych rady gminy w Słupcy.

Jakiekolwiek zmiany Umowy, z podmiotem wybranym w przetargu na tym etapie nie są możliwe. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zakazane są zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego. W szczególności dotyczy to przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem,

Cezary Przybylski

Urząd Gminy Słupca

2 KOMENTARZE

  1. Tak to ciekawe bo gmina wybiórczo traktuje te dowozy z kątów dzieci jeżdżą bezpłatnym choć nie wszystkie powinny.

    • Z tego co się dowiedzieliśmy w Urzędzie od dyr Koboz nie wolno wozić dzieci , którym to nie przysługuje, razem z dziećmi tzw “uprzywilejowanymi”, ktorych obejmuje obowiazek dowozu przez gminę. Wspólne wożenie jest podobno wbrew przepisom i jest zabronione.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ