Spotkanie w sprawie dofinansowania jednostek OSP

344
wyświetlenia

W dniu 4 września 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy odbyło się spotkanie z Prezesami oraz Naczelnikami jednostek OSP z terenu powiatu słupeckiego.

Zorganizowane spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw operacyjnych, ale w głównej mierze poświęcone było przedstawieniu zasad wykorzystania środków z programu „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku” na następujące zadania:

-organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych,
-organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
-upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
-propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Założenia i cele wspomnianej wyżej dotacji dla OSP omówił poseł na sejm RP Pan Krzysztof Ostrowski. W spotkaniu uczestniczył również Starosta Powiatu Słupeckiego Jacek Bartkowiak oraz Andrzej Grzeszczak – inspektor w wydziale promocji i rozwoju zajmujący się między innymi strażami pożarnymi.
Spotkanie było również okazją do wręczenia umów związanych z przyznanymi dotacjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek OSP.

Inf PSP Słupca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ