SP Kotunia w III edycji Cyfrowej Mapy Dorzecza Warty!

159
wyświetlenia

W bieżącym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni przystąpili do Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.

Wspomniane przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a  jego główny cel to podniesienie kompetencji ICT nauczycieli i uczniów z wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.
W ramach ,,cyfrowej szkoły ponad dwadzieścioro uczniów z klas piątej, szóstej, siódmej i ósmej realizuje zadania przewidziane w podprojekcie o nazwie ,,Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty. Uczniowie od listopada ubiegłego roku spotykają się na cyklicznych zajęciach dodatkowych, na razie ze względu na sytuację pandemiczną realizowanych zdalnie. Opiekunami grup uczniowskich zostały panie: Emilia Balcerzak oraz Natalia Sulanowska-Szymczak, a od strony informatycznej nad wykonaniem zadań czuwa pan Robert Batorski. W ramach zajęć realizowane są dwa scenariusze: Ceny wybranych artykułów żywnościowych w mojej miejscowości oraz na obszarze Dorzecza Warty i Zmienność czasowa i przestrzenna elementów pogody i analiza jej wpływu  na funkcjonowanie przyrody i społeczeństw. Zadania w ,,Cyfrowej Mapie Doliny Warty wykonywane są we współpracy z koordynatorami naukowymi – profesorami Wydziału Geografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dzięki przystąpieniu do Projektu  Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 szkoła w Kotuni zyskała dostęp do szerokopasmowego Internetu, a uczniowie i nauczyciele otrzymali wsparcie w postaci jednego laptopa oraz 25 tabletów. Po zakończeniu projektu wspomniany sprzęt będzie służył wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ