Słupeckie podstawówki otrzymają dofinansowanie na sprzęt dydaktyczny

168
wyświetlenia

Słupeckie szkoły podstawowe z dofinansowaniem w ramach programu „Aktywna tablica” „Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024.

Spodziewanym efektem jest rozwój kompetencji cyfrowych, społecznych i twórczych uczniów w celu przygotowania ich do aktywnej partycypacji w rozwijającym się społeczeństwie otwartym, nowoczesnym, innowacyjnym.
Odpowiadając na te potrzeby, nowa edycja Programu na lata 2020–2024 uwzględni w procesie wspierania szkół również szkoły realizujące kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także sytuację, w której nauczanie i uczenie się jest realizowane w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Obie słupeckie szkoły podstawowe – „Jedynka” i „Trójka” na podstawie złożonych wniosków – zakwalifikowały się i otrzymają dofinansowanie w kwocie 35 tys. każda ze szkół na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organ prowadzący – Gmina Miejska Słupca sfinansuje 20 % ogólnej wartości przedsięwzięcia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ