Słupecka policja przeciwko przestępczości archeologicznej

1063
wyświetlenia

Akcja przeprowadzona 13 maja przez Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy  była kolejnym z działań podejmowanych przez słupecką policję przeciwko przestępczości archeologicznej. Na terenie powiatu występują stanowiska, gdzie zdarzają się incydenty związane z nielegalną eksploracją artefaktów.

Podjęte działania miały charakter prewencyjno – kontrolny i zostały przeprowadzone wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz przy udziale przedstawiciela Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.
Do funkcjonariuszy wpływają zgłoszenia o osobach, które przeszukują pola, łąki, czy lasy przy pomocy urządzeń elektronicznych i technicznych oraz bez wymaganych prawem zezwoleń. Policyjne działania miały zwrócić uwagę mieszkańców powiatu na pojawiający się problem nielegalnego poszukiwania zabytków, zwłaszcza przy pomocy wykrywaczy metali. W szczególnym zainteresowaniu policjantów były osoby łamiące w ten sposób prawo.
Przed wyjazdem w teren policjanci uczestniczyli w odprawie szkoleniowej prowadzonej przez asp.sztab. Artura Kamińskiego przy udziale przedstawiciela NID z Warszawy Marcina Sabacińskiego oraz insp. Henryka Gabryelczyka z KWP w Poznaniu. Funkcjonariusze zostali zapoznani z tematyką ochrony dziedzictwa narodowego. Następnie patrole policyjne w pojawiły się w dolinie Warty, w rejonach stanowisk archeologicznych cennych dla dziedzictwa narodowego, które szczególnie zagrożone jest przez nielegalne wykopaliska i rabunki.
W dniu działań wylegitymowano napotkane tam osoby nie stwierdzając naruszeń prawa. Należy nadmienić, że od stycznia 2018 roku nielegalne poszukiwania zabytków przy użyciu wykrywaczy metali zostały zakwalifikowane jako przestępstwo, zagrożone karą do 2 lat wiezienia. Na poszukiwania zabytków przy pomocy urządzeń technicznych i elektronicznych, a także na badania archeologiczne należy uzyskać urzędowe pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie przypadkowe znaleziska, które mogłyby być zabytkami, należy przekazać właściwemu miejscowo staroście, gdyż stanowią one własność Skarbu Państwa. Mówi o tym art.189 Kodeksu Cywilnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.