Słupczanin Marek Dąbrowski-Nagroda Prezesa Rady Ministrów

3681
wyświetlenia
Od-lewej-współtwórcy-programu-na-zdjęciu-Tomasz-Kłosiewicz-Marek-Dąbrowski-Łukasz-Szarpak-Mateusz-Puślecki-Maciej-Sip-Konrad-Baumgart-Radosław-Zalewski.

Wczoraj ogłoszono kto otrzymał Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Za wybitne osiągnięcia naukowo techniczne III Nagrodę otrzymał zespół z Poznania za Innowacyjny Regionalny Program “ECMO dla Wielkopolski”. Wśród twórców programu znalazło się troje słupczan, miedzy innymi Marek Dąbrowski.

Pełny skład zespołu tworzącego program:
dr n. med. Mateusz Puślecki, dr n. med. Marcin Ligowski; mgr Marek Dąbrowski
z zespołem w składzie:
prof. dr hab. n. med. Marek Jemielity; prof. dr hab. n. med. Marek Karczewski; dr hab. n med. Bartłomiej Perek; dr hab. n. med. Łukasz Szarpak; dr n. med. Sebastian Stefaniak; dr hab. n med. Paweł Sobczyński; dr hab. n. med. Wojciech Mrówczyński; dr Tomasz Małkiewicz; dr Aniela Artyńska; dr Mariusz Gezela; dr Wojciech Telec; dr n. med. Łukasz Gąsiorowski; mgr Małgorzata Ładzińska; mgr Piotr Ładziński; mgr Agata Dąbrowska; mgr Marcin Zieliński; mgr Aleksander Pawlak; mgr Maciej Sip; mgr Tomasz Kłosiewicz; mgr Radosław Zalewski; mgr inż. Michał Kiel; lic. Konrad Baumgart.

W składzie zespołu znalazło się 3 Słupczan:
1. Agata Dąbrowska (Zakład Ratownictwa Medycznego UMP Poznań)
2. Marek Dąbrowski (Zakład Ratownictwa Medycznego UMP Poznań)
3. Aleksander Pawlak (Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego)

Celem Programu „ECMO dla WIELKOPOLSKI” jest stworzenie ogólnosystemowych procedur identyfikacji, koordynacji działań i leczenia pozaustrojowego potencjalnych kandydatów do zastosowania perfuzji pozaustrojowej oraz ich transportu do wyspecjalizowanych centrów medycznych, w celu wdrożenia terapii i prowadzenia jej na najwyższym możliwym poziomie. Może to być możliwe dzięki usprawnieniu dyspozycji i  koordynacji Systemu Ratownictwa Medycznego, odpowiedniej kwalifikacji personelu medycznego Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i wybranych oddziałów Intensywnej Terapii Medycznej, stworzeniu i specjalistycznym wyszkoleniu zespołów resuscytacyjnych, perfuzyjnych i transplantacyjnych.
Główną siłę programową stanowi implementacja powszechnego zastosowania perfuzji pozaustrojowej. Wszystkie ramiona programowe od momentu wdrożenia Programu w 06.2016 roku są realizowane równolegle. Efektem tych działań ma być usprawnienie opieki i terapii nad chorymi w stanach krytycznych, a także wzrost liczby potencjalnych organów mogących posłużyć przeszczepieniom.

Program „ECMO DLA WIELKOPOLSKI” pozwala na zastosowanie terapii perfuzyjnej dla ratowania mieszkańców Wielkopolski w sposób kompleksowy, we wszystkich krytycznych  stanach chorobowych, przez co wydaje się być programem unikatowym w skali ogólnokrajowej.
Główne obszary Programu to:
1. Zastosowanie ECMO u pacjentów z hipotermią.
2. Zastosowanie ECMO w celu leczenia odwracalnej niewydolności oddechowej.
3. Zastosowanie ECMO w celu leczenia innych stanów krytycznych (ECPR, zatrucia i inne stany skutkujące niewydolnością krążeniowo-oddechową).
4. Zastosowanie ECMO (jako regionalnej perfuzji narządowej) u zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia (DCD donors – donation after circulatory death) w celu pozyskiwania potencjalnych dawców narządów do transplantacji.

W ramach Programu „ECMO dla Wielkopolski” przygotowana została oferta szkoleniowo-treningowa (w zakresie działań proponowanego Centrum Szkoleniowego Terapii Pozaustrojowych, rekomendowanego jako centralny krajowy ośrodek). Opracowano specjalistyczne kursy szkolące i doskonalące dla ratowników medycznych, pielęgniarzy/pielęgniarek, perfuzjonistów i lekarzy  – teoretyczne i praktyczne oparte na symulacyjnych scenariuszach najczęstszych problemów towarzyszących prowadzeniu terapii perfuzyjnych oraz rzadkich i trudnych przypadków medycznych – jest to projekt unikatowy w Polsce. Celem dodatkowym jest stworzenie taniego symulatora wysokiej wierności odtwarzającego fizjologię układu krążenia oraz pozwalającego w łatwy sposób na integrację z komercyjnie dostępnymi manekinami na rynku. Łatwość wymiany części zużywalnych oraz ich niski koszt ma pozwolić na dowolną liczbę koniecznych powtórzeń w trakcie treningów symulacyjnych. Pozwoli na wykreowanie nieograniczonej liczby scenariuszy na potrzeby doskonalenia zespołów szkolących się, doskonalenie umiejętności a także wytrenowanie w sytuacjach klinicznie gwałtownych, rzadkich i skomplikowanych.
Ponadto stworzono ogólnopolską platformę internetową obejmującą w sposób kompleksowy możliwości terapeutyczne za pomocą technik pozaustrojowych: www.ecmo.pl.
Najbardziej wymiernym wynikiem jest skutek kliniczny procesu wdrożeniowego Programu „ECMO dla Wielkopolski”. Po raz pierwszy w Polsce przeprowadzono procedury wsparcia i kondycjonowania narządów (nerki) mogących służyć przeszczepieniu od dawców zmarłych wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia. Ponadto po raz pierwszy w makroregionie leczono dorosłych chorych z ciężką odwracalną niewydolnością oddechową oraz prowadzono terapie u pacjentów w głębokiej hipotermii. Ponadto dzięki przeprowadzonym działaniom w warunkach wysymulowanych, poszczególne jednostki w szpitalach są gotowe do prowadzenia terapii na jak najwyższym poziomie z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń i procedur.

Program “ECMO dla Wielkopolski” koordynowany jest przez Klinikę Kardiochirurgii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pod auspicjami Kierownika Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Marka Jemielity
Autorami projektu są: dr n. med. Mateusz Puślecki; dr n. med. Marcin Ligowski
Osobą odpowiedzialną za symulacje w projekcie: mgr Marek Dąbrowski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ