Słupca – Będą zmiany w organizacji ruchu na ul.Dworcowej!

427
wyświetlenia
SONY DSC

Publikujemy informację przekazaną przez wiceburmistrza Jacka Szczapa o zmianach w organizacji ruchu na ulicy Dworcowej w Słupcy.

W odpowiedzi na interpelacje złożoną w dniu 4 listopada 2021 roku w sprawie zmiany organizacji ruchu oraz naprawy nawierzchni na ulicy Dworcowej uprzejmie wyjaśniam:
Przygotowany został projekt zmiany organizacji ruchu drogowego wyłączający część ulicy Dworcowej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Dojazd
do bocznicy towarowej na dworcu PKP zostanie zrealizowany poprzez drogę DK92 od ronda Solidarności ulicą Poznańską, poprzez ulicę Fabryczną i dalej ulicą Przemysłową do celu. Projekt został przekazany do zaopiniowania przez zarządzającego ruchem, czyli Starosty Słupeckiego w zakresie ulic miejskich. Po pozytywnym uzyskaniu uzgodnień, opracowanie zostanie przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w celu ostatecznego zatwierdzenia zmian w zakresie drogi krajowej DK 92.
Na podstawie tak przygotowanej dokumentacji będzie można fizycznie wdrożyć przewidywane zmiany. Równocześnie ze zmianą oznakowania przystąpimy do naprawy nawierzchni asfaltowej poprzez miejscowe frezowanie oraz ułożenie wyrównawczej masy asfaltowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ