Ślubowanie pierwszoklasistów w SP Koszuty

301
wyświetlenia

Rozpoczęcie nauki w szkole to ważny momentem w życiu dziecka, jak i jego rodziców. Każdy mały człowiek z niepokojem, ale i z olbrzymim zainteresowaniem przekracza próg szkoły. Ogromne wiec przeżycie stanowi dla maluchów pierwsza szkolna uroczystość – ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW.

W czwartek, 17 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta ceremonia pasowania pierwszoklasistów. Do szkoły przybyli zaproszeni goście: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Jarosława Kobos, Przewodnicząca Rady Rodziców Alina Maciaszek, Przedstawiciel Stowarzyszenia ,,Razem dla Koszut” Jolanta Strzelczyk, oraz rodzice. W programie artystycznym, przygotowanym pod okiem wychowawczyni Bożeny Konieckiej pierwszoklasiści zaprezentowali to, czego zdążyli się nauczyć przez krótki czas pobytu w szkole. Pokazali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Pochwalili się wiedzą o naszej ojczyźnie i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej. Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania. Składając ślubowanie na sztandar szkoły Pierwszoklasiści przyrzekali:
,, Kochać Ojczyznę,
Dbać o honor szkoły,
Szanować nauczycieli, przełożonych i rodziców.
Być dobrym i uczciwym.
Uczyć się tego, co piękne.”
Następnie dyrektor Anna Lewandowska dokonała pasowania na ucznia przez symboliczne dotknięcie lewego ramienia dużym, ozdobnym ołówkiem. Każdy świeżo pasowany pierwszak otrzymał pamiątkowy dyplom. Po ceremonii pasowania głos zabrali zaproszeni goście, rodzice oraz starsi uczniowie. Oprócz gorących życzeń skierowanych do najmłodszych wręczyli pierwszoklasistom upominki. Dyrektor szkoły Anna Lewandowska w swoim przemówieniu powiedziała do pierwszoklasistów ,,,… rozpoczynacie ważny etap w swoim życiu. Do najważniejszych zadań ucznia będzie przede wszystkim nauka, w zdobywaniu której towarzyszyć będą nauczyciele. Oprócz nauki ważna jest przede wszystkim atmosfera szkoły.”
Dyrektor Anna Lewandowska jest przekonana, że klasa I sprosta wszystkim wyzwaniom. Jest to bowiem klasa wyjątkowa, która uczy się w innowacyjny sposób – systemem ,,Budzącej się szkoły”.
Uczniowie nie mają zadawanych prac domowych, nie podporządkowują się systemowi klasowo lekcyjnemu, a zadania planują sami i wykonują je w grupach. Realizacja podstawy programowej odbywa się w oparciu o elementy planu daltońskiego, według którego nauczyciele uczą dzieci odpowiedzialności, samodzielności i umiejętności współpracy. Dzieci nie mają sztywnych norm i w przyjaznej atmosferze przyswajają nowe treści. Uczniowie kontrolują swój czas na wykonywanie zadań za pomocą umieszczonego w sali zegara daltońskiego.
Cały projekt realizowany jest pod bacznym okiem wychowawczyni Bożeny Konieckiej, która jest przede wszystkim partnerem w rozwijaniu wyobraźni dzieci. Główną zasadą koncepcji “Budzącej się szkoły” jest bowiem indywidualne podejście do ucznia uwzględniające jego możliwości i tempo rozwoju.
Dyrektor Szkoły życzyła pierwszoklasistom najlepszych wyników, samych dobrych chwil, które będą mogli wspominać całe życie. Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcia. Delegacja złożyła kwiaty w Kąciku Patrona. Wszyscy zgromadzeni na uroczystości udali się na słodki poczęstunek do nowo otwartej Świetlicy Środowiskowej.

Wychowawczyni klasy dziękuje Rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości, dzięki którym ceremonia pasowania na ucznia była wyjątkowym wydarzeniem dla Pierwszaków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ