SKS w oddziałach gimnazjalnych “Trójki”

1156
wyświetlenia

Jacek Smuszkiewicz i Karolina Wilczewska nauczyciele Wychowania Fizycznego z oddziałów gimnazjalnych “Trójki”  złożyli wniosek jako szkoła o uczestnictwo w Programie „Szkolny Klub Sportowy” do Urzędu Miasta. Na wniosek UM otrzymali częściowe dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, resztę kosztów pokryje gmina Miejska Słupca. Program zostanie wprowadzony po feriach.

Program jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez minimum 35 tygodni w terminie 02.01.2018-30.11.2018 systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.
Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły.

Karolina Wilczewska i Jacek Smuszkiewicz będą prowadzić 2 grupy po 15 osób. Karolina będzie prowadzić grupę dziewcząt, Jacek grupę mix. Grupy będzie obowiązywał test sprawności fizycznej. Będą prowadzone między innymi zajęcia z tańca, lekkiej atletyki i ogólnorozwojowe. Projekt obejmuje kilkadziesiąt zajęć po 60 min i przewidywany czas trwania jest do listopada 2018. Dofinansowanie programu pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Każde dziecko musi mieć zgodę rodzica. Program zostanie wprowadzony w życie zaraz po feriach.  Jeżeli ktoś jest zainteresowany może się zgłaszać do wyżej wymienionych nauczycieli

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ