Schodołaz dla niepełnosprawnych w Lądku

933
wyświetlenia

Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz, pozyskał środki na zakup schodołaza na potrzeby osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Ciążeniu w ramach projektu o nazwie “Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczna w Ciążeniu, gmina Lądek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ”, Poddziałanie 9.3.3  Koszt zakupu schodołaza to 9900,00 zł brutto, z czego 85% jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Nazwa Dostawcy: Lift Plus PL, Kaczmarczyk Spółka Jawna, ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa

Urządzenie można zobaczyć na zdjęciach poniżej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ