Sanepid informuje o bezpieczeństwie wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu słupeckiego!

406
wyświetlenia
Obrazek poglądowy - Dzika Plaża w Powidzu

Warunki higieniczno-sanitarne wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu słupeckiego za okres od 26 czerwca do 16 lipca 2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje, że na terenie powiatu słupeckiego do 16 lipca br. zgłoszono w bazie wypoczynku dzieci i młodzieży 11 turnusów. Od 26 czerwca br. do 16 lipca br. skontrolowano 5 turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży:
• 3 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku – Ośrodek Aktywnego Wypoczynku „Michasiówka” w Giewartowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Powidzu (2 obozy letnie z Warszawy i z Wrześni);
• 1 obóz pod namiotami, w tym bez stałej infrastruktury komunalnej – obóz harcerski Okręgu Dolnośląskiego ZHR w Kierzu gm. Ostrowite;
• 1 w miejscu zamieszkania – półkolonia Stowarzyszenia Oratorium w WSD w Lądzie.
Zakres przedmiotowy kontroli wypoczynku w trakcie jego trwania obejmował m.in.
• stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń mieszkalnych (m.in. liczbę miejsc noclegowych
z zachowaniem odpowiedniej powierzchni przypadającej na jedną osobę, wyposażenie pokoi, zachowanie odstępów między łóżkami), świetlicy, izolatki,
• stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń sanitarnych (m.in. zapewnienie bieżącej ciepłej wody, zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych i zapewnienie podstawowych środków niezbędnych do utrzymania higieny osobistej),
• zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia (aktualny wynik badania wody),
• warunki do uprawiania sportu i rekreacji,
• postępowanie z odpadami,
• stan otoczenia placówki wypoczynku,
• zapewnienie opieki medycznej.
Szczególną uwagę zwrócono również na dostosowanie się organizatorów do wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży oraz aneksu do instrukcji GIS w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami w związku z epidemią COVID-19.

Kontrole organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży nie wykazały nieprawidłowości, nie odnotowano tzw. „dzikich” turnusów, wszystkie zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty, a tym samym figurowały w elektronicznej bazie wypoczynku.
Pracownicy inspekcji sanitarnej przeprowadzili również wśród dzieci i młodzieży działania edukacyjno-informacyjne m.in z zakresu zdrowego stylu życia wolnego od używek, zasad bezpiecznego przebywania na słońcu, aktywności fizycznej i racjonalnego odżywiania oraz przestrzegano przed kleszczami. Rozdano ulotki „Patent na bezpieczne wakacje”, „Mały kleszcz – duży problem” oraz broszurę „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.

Inf. Małgorzata Pluta

ZOSTAW ODPOWIEDŹ