Rozpoczęcie roku szkolnego w SP Koszuty

230
wyświetlenia

Jak dobrze Was ponownie widzieć…- Tymi słowami Dyrektor Anna Lewandowska dokonała uroczystej inauguracji roku szkolnego 2021/2022.

Dyrektor serdecznie powitała uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Szczególne słowa skierowała do pierwszoklasistów którzy rozpoczynają swoją przygodę z edukacją. W swoim przemówieniu podsumowała miniony 2020/2021 rok szkolny. Mimo pandemii, zdalnego nauczania był to rok pełen sukcesów i wysokich wyników na egzaminie ósmoklasisty. Szkoła otrzymała wiele certyfikatów potwierdzających realizację programów, projektów i innowacji czego wyrazem jest otrzymany certyfikat „Złotej Szkoły” dla Szkoły Podstawowej w Koszutach.
Za miniony rok szkolny dyrektor podziękowała nauczycielom, pracownikom, rodzicom i uczniom, a Wiesławie Frydrychowicz wręczyła statuetkę za wielkie zaangażowanie i profesjonalizm, za podejmowanie działań służących rozwojowi szkoły oraz za wzorowe pełnienie obowiązków dyrektora podczas jej nieobecności.
Dyrektor szkoły przedstawiła programy, projekty i innowacje, które będą realizowane w nowym roku szkolnym. Szczególną uwagę zwróciła na innowację w klasach edukacji wczesnoszkolnej „Budzącą się szkołę”. Podkreśliła, że nasza szkoła zawsze stawia na efektywne nauczanie i osiąganie sukcesów przez uczniów na miarę ich możliwości.
W dalszej części spotkania Anna Lewandowska przybliżyła zebranym plany związane z modernizacją placówki. W komunikatach poinformowała o szczepieniach dzieci, ubezpieczeniach, dowozach dzieci, obiadach, wyjazdach na basen oraz opiece świetlicowej na ten rok szkolny.
Zwróciła uwagę, że to czas pandemii i wszystkich obowiązują: dystans, maseczka, dezynfekcja.
Na zakończenie dyr. Lewandowska poinformowała o śmierci Roberta Rusika, rodzica naszego najlepszego tegorocznego absolwenta naszej szkoły.
“Pan Robert od lat mocno wpisał się w życie naszej placówki a także społeczności lokalnej. Był wspaniałym człowiekiem i zawsze mogliśmy na niego liczyć.”
Uroczyste otwarcie roku szkolnego 2021/2022 zakończyła cytatem W. Szymborskiej „Każdy początek to tylko jakiś ciąg dalszy”.

Podczas uroczystości uczniowie w krótkiej części artystycznej przypomnieli o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce 1 września 1939.
Na zakończenie uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami z zachowaniem procedury bezpieczeństwa.

Inf. SP Koszuty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ