Rozpoczęcie roku 2018/2019 – ZSP w Zagórowie

3529
wyświetlenia

W poniedziałek 3 września, o godz. 9.30, społeczność szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie świętowała inaugurację roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość odbyła się w hali widowiskowo-sportowej.

Apel poprowadzili Paulina Grochocińska i Dawid Błażejewski, uczniowie klasy III Liceum Ogólnokształcącego. Po powitaniu głos zabrała dyrektor Małgorzata Iwanicka, która poprosiła zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy ofiar drugiej wojny światowej. Dyrektor przedstawiła wytyczne dotyczące bieżącego roku szkolnego oraz nowych nauczycieli i wychowawców. Pracę w ZSP rozpoczęli w tym roku: Joanna Adamska (nauczyciel języka angielskiego), Marcin Górski (nauczyciel języka niemieckiego), ks. Przemysław Brandt, Daniel Kozioł (nauczyciel przedmiotów zawodowych), Marek Kujawa (nauczyciel przedmiotów zawodowych), Daniel Słowiński (nauczyciel wiedzy o kulturze). Wychowawcami klas pierwszych zostali: Małgorzata Zielińska-Wojtczak (I LO), Tomasz Kowalikowski (I TE), Katarzyna Dropińska (I TOT), Ewelina Zehner ( I BR ).
Następnie miało miejsce przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu. Uczniowie klasy IV (Adrian Busse, Ela Łodziewska i Weronika Radosiewicz) przekazali sztandar swoim następcom:
• chorąży – Rafał Kujawa
• asysta- Daria Hałasińska
• asysta – Patrycja Rybicka
W kolejnej części akademii przemówienie wygłosiła przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Kuczmaszewska. Przedstawicielka rodziców życzyła gronu pedagogicznemu i uczniom wytrwałości oraz sukcesów w nauce i pracy. Na zakończenie akademii prowadzący i Pani Dyrektor życzyli całej społeczności szkolnej pomyślnego i dobrego nowego roku szkolnego.
Apel przygotowali nauczyciele Sylwia Roszak i Michał Ulatowski wraz z uczniami. Nagłośnieniem zajęli się Dominik Nowak (IV TE), Damian Pańczak (3 TE).
Życzymy uczniom i pracownikom ZSP w Zagórowie pomyślnego roku szkolnego!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ