Rozmawiali o kłusownictwie, nie chcą łodzi spalinowych na Jeziorze Słupeckim- Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła PZW nr 14 Mostostal

427
wyświetlenia

W sobotę 20 listopada 2021 o godzinie 10 w słupeckim lokalu „Pod Białą Różą” odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła PZW nr 14 Mostostal za lata 2020 i 2021.

Z uwagi na panującą pandemię Covid-19 i związane z nią obostrzenia w roku ubiegłym planowane Zebranie Członków Koła nie mogło się odbyć. W zebraniu udział wzięło 22 Członków Koła. Na posiedzeniu przedstawione zostały plany pracy na rok 2022 i sprawozdania z działalności Zarządu Koła za okres 2020 i 2021r. , a także sprawozdania Skarbnika Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Społecznej Straży Rybackiej, działającej przy Kole Mostostal.
Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej przedstawił jej Komendant – Kol. Józef Trzeszczyński. Wynikało z niego, że niestety nad naszym jeziorem niezmiennie mamy do czynienia z problemem kłusownictwa.
W okresie 2020r. i 2021r. Społeczni Strażnicy z Kół nr 14 i nr 18 odbyli ponad 120 kontroli z łodzi, podczas których zdjęto około 60 sieci kłusowniczych.
Jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu po 4-letniej kadencji Zarządowi Koła.
W wyborach jednogłośnie wybrano na nowo Zarząd Koła na kolejną kadencję: Prezes – Olgierd Nowicki, VicePrezesowie – Szczepan Augustyniak i Krzysztof Płatek, Skarbnik Koła – Ryszard Jóźwiak, Sekretarz – Robert Wieczorek, Gospodarz Koła – Jan Krawczyński, Członkowie Zarządu – Krzysztof Bachorski i Michał Frąckowiak.
W składzie Komisji Rewizyjnej zostali Hieronim Olejniczak i Teresa Zielińska, Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został Zbigniew Skwarek.
Podczas tegorocznego Zebrania wręczono także odznaczenia Polskiego Związku Wędkarskiego:
Złotą Odznakę PZW otrzymał Hieronim Olejniczak,
Brązową Odznakę PZW – Olgierd Nowicki,
Odznakę Okręgu PZW Konin –Robert Wieczorek,
Dyplom Okręgu PZW Konin – Krzysztof Bachorski.
Kolejnym punktem w porządku zebrania było nagrodzenie zwycięzców klasyfikacji rocznej na Najlepszego Wędkarza 2021r. Tytuł ten przypadł w udziale Michałowi Frąckowiakowi, drugi był Krzysztof Bachorski, a trzeci Mateusz Miśkiewicz.
Podczas dyskusji Wędkarze zwrócili uwagę na zaistniałą sytuację związaną z przyduchą, która miała miejsce w tym roku. Padło wtedy około 2t ryb, głównie sandaczy. Z tego względu kolejny raz padła propozycja dalszego starania się o wprowadzenie zakazu używania łodzi z napędem spalinowym i skuterów wodnych, które znacząco pogarszają jakość wody w tak płytkim i zamulonym akwenie jakim jest Jezioro Słupeckie. Zebranie przebiegło w miłej i koleżeńskiej atmosferze, a zakończone zostało wspólnym obiadem.

Kolegom z Zarządu Koła– Józefowi Trzeszczyńskiemu, Grzegorzowi Wieczorkowi i Krzysztofowi Szymankowskiemu, którzy zrezygnowali z kandydowania w tegorocznych wyborach, w imieniu wszystkich Członków, serdecznie dziękuję za wieloletnią pracę włożoną w działalność naszego Koła.

Olgierd Nowicki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ