Rodzice odwiedzili przedszkole w Ciążeniu

1566
wyświetlenia

W dniu 21 listopada 2017 Wójt Gminy Lądek Artur Miętkiewicz zorganizował spotkanie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola w Ciążeniu oraz dzieci, które pójdą do przedszkola od 2 stycznia 2018.

W dzień spotkania rozpoczęła się jednocześnie rekrutacja. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.gminaladek.pl, stronie SP Ciążeń oraz w biurze projektu w Urzędzie Gminy Lądek. Wójt oprowadził rodziców po niedawno oddanych pomieszczeniach przedszkola, gdzie znajdują się trzy sale, dwie łazienki, gabinet logopedy. Aby inwestycja była możliwa Wójt Artur Miętkiewicz pozyskał dofinansowanie na cztery projekty oświatowe oraz termomodernizację:

Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej WRPO – rozbudowa piętra szkoły w Ciążeniu wraz z wyposażeniem sal – całkowita wartość projektu: 568 375,35 , w tym dotacja: 483 119,04 zł

– „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciążeniu, gmina Lądek” Całkowita wartość projektu 852 901,74 zł 724 966,47 zł

– „Edukacja przedszkolna dla każdego malucha w Gminie Lądek -nowe miejsca wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrą” – 165 162,65 zł

– Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciążeniu w zakresie kształcenia ogólnego, całkowita wartość projektu: 345 044,00 z, dofinansowanie: 324 094,50 zł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ