Radni uchwalili budżet na 2018 rok

1176
wyświetlenia

Rada Miejska w Kleczewie przyjęła budżet na 2018 rok. Na 14 obecnych na sesji radnych trzynastu głosowało za budżetem, jeden był przeciwko.

Wydatki ustalono na poziomie: 73 862 731 zł, dochody to 61 351 626 zł. Deficyt wynosi 12 511 105 złotych i zostanie pokryty z pożyczek i kredytów (ponad 10 milionów 300 tysięcy złotych) oraz nadwyżki z lat ubiegłych (ponad 2 miliony 200 tys. zł).

To jest budżet optymistyczny ale realny. Oparty na głębokich analizach naszych dotychczasowych dochodów – podsumował burmistrz Marek Wesołowski.

Wśród zadań inwestycyjnych realizowane będą m.in.: budowa kanalizacji sanitarnej w Sławoszewku, budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Kleczewie, nie zabraknie inwestycji drogowych.

Podczas XXIX sesji Rady Miejskiej Kleczewa zostały przyjęte także uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Kleczewie i komisji stałych oraz uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Kleczew na lata 2017-2021.

Na zakończenie burmistrz Marek Wesołowski i przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Trzewiczyński podziękowali radnym, sołtysom, pracownikom administracji i jednostek podległych za cały rok pracy oraz złożyli życzenia na 2018 rok. Budżetowa sesja Rady Miejskiej odbyła się 29 grudnia 2017.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ