Radni obradowali na kolejnej Sesji Rady Miejskiej

864
wyświetlenia

W środę 20 czerwca doraźna Komisja Statutowa powołana przez Radę Miejską na sesji 29 maja bieżącego roku rozpoczęła prace związane z przygotowaniem projektu Statutu Gminy i Miasta. 25, 26 i 27 czerwca obradowały stałe Komisje Rady Miejskiej. Głównymi tematami tych posiedzeń było opiniowanie spraw, mających być przedmiotem obrad czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Komisje rozpatrywały ponadto tematy, wynikające z ich planów pracy i spraw bieżących. Komisja Rolnictwa zapoznała się z działalnością Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Komisja Oświaty zapoznała się z realizacją zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej. Komisja Finansów sprawdziła postęp w realizacji prac inwestycyjnych.

W czwartek, 28 czerwca odbyła się kolejna, XXXIX sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej i sprawozdania z działalności za 2017 rok oraz informacji Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Komendanta Komisariatu Policji na temat przygotowań do sezonu letniego.

źródło: witkowo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ