Przedszkolaki “Jarzębinki” odwiedziły słupeckie groby

313
wyświetlenia

Włączając się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta” dzieci z Przedszkola „Jarzębinka” podjęły różnorodne inicjatywy uczczenia pamięci poległych i zmarłych, którzy zasłużyli się w kartach słupeckiej historii.

1 listopada to szczególny czas kiedy pamiętamy o zmarłych, odwiedzamy cmentarze i miejsca pamięci narodowej. W tym czasie warto również wspomnieć bohaterów i zmarłych obywateli naszej lokalnej społeczności. W ramach akcji „Szkoła Pamięta” grupa „Biedronki” odwiedziła cmentarz jeńców wojennych w miejscowości Łężec, gdzie kiedyś przebiegała granica zaboru rosyjskiego i pruskiego. Grupa „Jeżyki” oddała hołd pod pomnikiem ks. F. Szczygłowskiego, Powstańców Warszawskich oraz żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej na słupeckim rynku. Dzieci z przejęciem wysłuchały krótkiej lekcji historii i zapaliły symboliczne znicze. Przedszkolaki z grupy „Żabki” odwiedziły słupecki cmentarz, porządkując opuszczone groby, złożyły kwiaty na mogiłach osób zasłużonych w naszej społeczności i ze smutkiem zapaliły znicz pod pomnikiem swojego kolegi. Wszystkie te działania zwróciły uwagę najmłodszych, na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach i osobach zasłużonych i cenionych w naszej małej Ojczyźnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ